Giải Unit 10 – The Real World trang 104 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 10. What’s the Weather Like? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 10 – The Real World trang 104 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 10. What’s the Weather Like?

The Real World trang 104 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 104 Tiếng Anh 6 CD

Look at the photo. Complete the captions with the words from the box.

(Nhìn vào bức hình. Hoàn thành chú thích với các từ trong hộp.)

Storm      ice      tornadoes      tennis

Trả lời:

1. Storm 2. ice / tennis 3. Tornadoes

Hướng dẫn dịch:

1. Lốc xoáy là một loại bão với gió cực mạnh.

2. Những hạt mưa đá được làm từ băng. Những hạt mưa đá thường rất lạnh và cứng. Một số hạt mưa đá còn rất lướn như bóng tennis.

3. Lốc xoáy có thể kéo theo cả những con ếch nhỏ. Sau đó, tạo ra mưa ếch.


Giải bài B trang 104 Tiếng Anh 6 CD

Listen to facts about the weather.

(Nghe về những sự thật về thời tiết)

Nội dung bài nghe:

Most tornadoes only last for a few minutes every tornado has its own shape sound and color usually a tornado’s color matches the color of the ground a strong tornado can pick up a house and move it tornadoes are sometimes called twisters. Some hail stones are very big and can weigh one kilogram. Big hailstones can damage houses and cars. They sometimes contain things like stones nuts and insects.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Hầu hết các cơn lốc xoáy chỉ kéo dài trong vài phút. Mỗi cơn lốc xoáy có âm thanh hình dạng riêng và màu sắc thường là màu sắc của cơn lốc xoáy trùng với màu của mặt đất. Một cơn lốc xoáy mạnh có thể nhặt một ngôi nhà và di chuyển nó. Một số viên đá mưa đá rất to và có thể nặng một kg. Những trận mưa đá lớn có thể làm hư hại nhà cửa và ô tô. Đôi khi chúng chứa những thứ như hạt đá và côn trùng.

Trả lời:

1. F 2. T 3. F 4. T

Hướng dẫn dịch:

1. Lốc xoáy luôn luôn có màu giống nhau.

2. Lốc xoáy có thể cuốn cả nhà và di chuyển nó.

3. Tên gọi khác của “tornadoes” là “spinners”.

5. Mưa đá thỉnh thoảng có thứ gì đó bên trong.


Discussion

What weather fact on this page do you thing is the most interesting? Why?

(Thực tế thời tiết nào trên trang này mà bạn cho là thú vị nhất? Tại sao?)


Bài trước:

👉 Giải Unit 10 – Language Focus trang 102 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 10 – Pronunciation trang 105 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 10 – The Real World trang 104 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com