Giải Unit 11 – Comprehension trang 118 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 11. I Went to Australia! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 11 – Comprehension trang 118 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 11. I Went to Australia!

Comprehension trang 118 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 118 Tiếng Anh 6 CD

Choose the correct answers for Travelers of the Year.

(Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung của bài khóa Travelers of the year)

1. Main idea The article is about ____.

a. a school trip

b. a travel blog

c. an adventure holiday

2. Vocabulary The Davis family spent 12 months “on the road.” This means they spent 12 months ____. (line 4)

a. traveling

b. driving

c. trekking

3. Detail In Cambodia, the family visited ____.

a. beaches

b. mountainsc. temples

4. Detail What did they see in Thailand?

a. a bear

b. elephants

c. amazing birds

5. Paraphase In line 14, “we are all like each other” means ____.

a. we are all friendly

b. we are all amazing

c. we all are the same

Trả lời:

1. c 2. a 3. c 4. b 5. c

Hướng dẫn dịch:

1. Bài khóa nói về một chuyến phiêu lưu.

2. Gia đình của Davis đã dành 12 tháng ở trên đường. Điều đó có nghĩa là họ dành 12 tháng để đi du lịch.

3. Ở Campuchia, gia đình đã đến thăm những ngôi chùa.

4. Họ đã thấy gì ở Thái Lan? Voi.

5 Viết lại câu ở dòng 14 “We are all like each other” nghĩa là chúng ta đều giống nhau.


Giải bài B trang 118 Tiếng Anh 6 CD

Complete the chart. What can travelers do in these places? Use information from the article and them add your own ideas.

(Hoàn thành bảng sau. Khách du lịch có thể làm gì với những đại điểm sau. Sử dụng những thông tin ở bài khóa và có thểm thêm ý tưởng riêng của bạn)

Trả lời:

Galapagos islands Cambodia Thailand Vietnam
see  amazing birds go to beautiful temples – travel into the rain forests

– see big Asian elephants

enjoy street food and beautiful scenery

Hướng dẫn dịch:

Đảo Galapagos Campuchia Thái Lan Việt Nam
ngắm những chú chim tuyệt vời đến thăm các ngôi chùa đẹp – đi đến các rừng mưa nhiệt đới

– xem những con voi lớn châu Á

thưởng thức đồ ăn và cảnh đẹp

Giải bài C trang 118 Tiếng Anh 6 CD

C. CRITICAL THINKING

Talk with a partner. Do you want to go on an around-the-world trip? Why? Where do you want to go?

(Nói với bạn cùng nhóm của mình. Bạn có muốn đi vòng quanh thế giới không? Tại sao? Bạn muốn đi đâu?)

Trả lời:

I really want to go on an around-the world- trip because I will see a lot of interesting things, it will broaden my mind. I will gain more knowledge about the world, experience different cultures. I think the country I want to go the most is Singapore.

(Tớ thực sự rất muốn có một chuyến đi vòng quanh thế giới bởi vì tớ có thể ngắm, chiêm ngưỡng tất nhiều điều thú vị, nó sẽ mở rộng tâm chí và gặt hái được nhiều kiến thức mới về thế giới, tìm hiểu về những nền văn hóa mới. Tớ nghĩa quốc gia mà tớ muốn đến nhất đó chính là Singapore.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 11 – Reading trang 116 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 11 – Writing trang 118 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 11 – Comprehension trang 118 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com