Giải Unit 11 – Reading trang 116 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 11. I Went to Australia! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 11 – Reading trang 116 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 11. I Went to Australia!

Reading trang 116 Tiếng Anh 6 Explore English

Travelers of the year

In 2011, Canadian travel writer Heather Greenwood Davis and her husband, Ike, went on an adventure. They took their two sons—Ethan and Cameron—out of school, and went on a round-the-world trip.

In total, the Davis family spent 12 months on the road and went to 29 countries. They saw amazing birds in the Galapagos islands, climbed volcanoes, and helped at a children’s hospital in China. They even came close to a huge bear in Canada. They went to beautiful temples in Cambodia. They also traveled into the rain; forests of Thailand and saw really big Asian elephants.

While they traveled, they wrote many travel blog posts. They also took lots of photos. Now back home in Canada, Heather says that her family learned many things. They learned that the world is a beautiful place full of amazing people. Traveling made her see how we are all like each other. We can all make friends everywhere we go.

Hướng dẫn dịch:

Những vị khách du lịch của năm

Năm 2011, nhà văn du lịch người Canada, Heather Greenwood Davis và chồng cô, Ike, đã thực hiện một chuyến phiêu lưu. Họ cho hai con trai của mình – Ethan và Cameron – nghỉ học và thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới.

Tổng cộng, gia đình Davis đã trải qua 12 tháng trên đường và đến 29 quốc gia. Họ đã nhìn thấy những chú chim tuyệt vời ở quần đảo Galapagos, leo  núi lửa và giúp đỡ tại bệnh viện dành cho trẻ em ở Trung Quốc. Họ thậm chí còn đến gần một con gấu khổng lồ ở Canada. Họ đã đến những ngôi đền tuyệt đẹp ở Campuchia. Họ cũng đi trong mưa; rừng của Thái Lan và đã thấy những con voi châu Á thực sự lớn.

Trong khi họ đi du lịch, họ đã viết nhiều bài đăng trên blog du lịch. Họ cũng đã chụp rất nhiều ảnh. Bây giờ trở về nhà ở Canada, Heather nói rằng gia đình cô đã học được nhiều điều. Họ học được rằng thế giới là một nơi tuyệt đẹp với đầy những con người tuyệt vời. Đi du lịch khiến cô ấy thấy chúng ta giống nhau như thế nào. Tất cả chúng ta có thể kết bạn ở mọi nơi chúng ta đến.


Giải bài A trang 116 Tiếng Anh 6 CD

Read the article quickly. Choose a different title.

(Đọc nhanh bài khóa và chọn một tiêu đề khác)

a. How to Travel Around the World.

(Làm thế nào để đi du lịch vòng quanh thế giới)

b. A Short Adventure in Africa.

(Một cuộc phiêu lưu ngắn ở Châu Phi)

c. Around the World in 12 Months.

(Vòng quanh thế giới trong 12 tháng)

Trả lời:

c. Around the World in 12 Months.


Giải bài B trang 116 Tiếng Anh 6 CD

Underline all the places the Davis family visited.

(Gạch chân những nơi mà Davis đã đi qua)

Trả lời:

In 2011, Canadian travel writer Heather Greenwood Davis and her husband, Ike, went on an adventure. They took their two sons—Ethan and Cameron—out of school, and went on a round-the-world trip.

In total, the Davis family spent 12 months on the road and went to 29 countries. They saw amazing birds in the Galapagos islands, climbed volcanoes, and helped at a children’s hospital in China. They even came close to a huge bear in Canada. They went to beautiful temples in Cambodia. They also traveled into the rain; forests of Thailand and saw really big Asian elephants.

While they traveled, they wrote many travel blog posts. They also took lots of photos. Now back home in Canada, Heather says that her family learned many things. They learned that the world is a beautiful place full of amazing people. Traveling made her see how we are all like each other. We can all make friends everywhere we go.


Giải bài C trang 116 Tiếng Anh 6 CD

Read again. Which country is the Davis family from?

(Đọc lại một lần nữa. Davis đến từ quốc gia nào)

Trả lời:

Canada.


Bài trước:

👉 Giải Unit 11 – Communication trang 115 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 11 – Comprehension trang 118 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 11 – Reading trang 116 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com