Giải Unit 11 – Preview trang 110 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 11. I Went to Australia! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 11 – Preview trang 110 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 11. I Went to Australia!

Preview trang 110 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 110 Tiếng Anh 6 CD

Listen to the conversation. Circle T for True and F for False.

(Nghe đoạn hội thoại. Khoanh T với đáp án đúng và F với đáp án sai)

Nội dung bài nghe:

Hi Marina.

Hi. When did you get back from your vacation?

I got back yesterday.

Where did you go?

I went to Melbourne in Australia.

Oh wow how was the weather? Was it really cold?

No, it was actually warm and sunny it was summer in Australia.

Did you go with your friends?

No, I went with my parents.

That’s good. Did you enjoy yourself ?

Yes, we had a really good time.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Chào Marina

Chào. Khi nào bạn trở về sau kỳ nghỉ của mình?

Tôi đã trở lại ngày hôm qua.

Bạn đã đi đâu?

Tôi đã đến Melbourne ở Úc

Oh wow thời tiết thế nào? Nó thực sự lạnh?

Không, trời thật sự ấm áp và có nắng, đó là mùa hè ở Úc

Bạn đã đi với bạn bè của bạn?

Không, tôi đã đi với bố mẹ tôi

Tốt đấy. Bạn có vui không ?

Vâng, chúng tôi đã có một thời gian thực sự vui vẻ.

Trả lời:

1. T 2. F 3. F 4. T

Hướng dẫn dịch:

1. Rena đã từng đi đến Melbourne.

2. Thời tiết đã từng lạnh và mưa.

3. Cô ấy đã đi cùng với bạn của mình.

4. Cô ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ.


Giải bài B trang 110 Tiếng Anh 6 CD

Listen. What dis Rena do in Australia? Circle the correct answers.

(Nghe. Rena đã làm gì ở Australia? Khoanh tròn đáp án đúng.)

“We did a lot of exciting things. On our first day we went to the mountains. We 1. (cycled / trekked) all the way to the top. We spent the next day 2. (swimming / surfing) at the beach. There are a lot of amazing 3. (restaurants / cafes) in Melbourne. We had some really interesting food. We also went to see a few 4. (museums / art galleries). There was so such to do!”

Nội dung bài nghe:

Did you enjoy yourself?

Yes, we had a really good time

What did you do there?

We did a lot of exciting things. On our first day, we went to the mountains we trekked all the way to the top. We spent the next day swimming at the beach. There are a lot of amazing restaurants in Melbourne. We had some really interesting food we also went to see a few museums there was so much to do.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Bạn có vui không?

Vâng, chúng tôi đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ

Bạn đã làm gì ở đó?

Chúng tôi đã làm rất nhiều điều thú vị. Vào ngày đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đã đi đến những ngọn núi mà chúng tôi đã đi bộ đến đỉnh. Chúng tôi đã dành cả ngày hôm sau để bơi ở bãi biển. Có rất nhiều nhà hàng tuyệt vời ở Melbourne. Chúng tôi đã có một số món ăn thực sự thú vị, chúng tôi cũng đã đi xem một vài viện bảo tàng có rất nhiều việc phải làm.

Trả lời:

1. trekked 2. swimmning 3. restaurants 4. museums

Giải bài C trang 110 Tiếng Anh 6 CD

Talk with a partner. What are some good places doe a tourist to visit in your country? Why?

(Nói với bạn cùng nhóm, ở đấy nước của bạn, có nhũng địa điểm nào thú vị với khách du lịch? Tại sao?) 

Trả lời:

You should visit handicarft villages in Vietnam such as: Bat Trang potter village, Van Phuc silk village, etc, because there are a lot of interesting here. You even can make pottery on your own. You should also bring the camera to take photos of beautiful scenery in these villages.

(Bạn nên đến thăm những làng nghề truyền thống ở Việt Nam ví dụ  như: làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, vv, bởi vì có rất nhiều các hoạt động thú vị ở đây. Bạn thậm chí còn được tự mình làm gốm. Bạn cũng nên mang theo máy ảnh để chụp những cảnh đẹp ở đây.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 10 – Extra Practice Worksheet trang 160 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 11 – Language Focus trang 112 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 11 – Preview trang 110 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com