Giải Unit 10 – Extra Practice Worksheet trang 160 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 10. What’s the Weather Like? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 10 – Extra Practice Worksheet trang 160 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 10. What’s the Weather Like?

Extra Practice Worksheet trang 160 Tiếng Anh 6 Explore English

10. TORNADO CHASERS

Giải bài A trang 160 Tiếng Anh 6 CD

Label the photos using the words from the box.

(Viết dưới mỗi bức tranh sử dụng các từ trong bảng)

Trả lời:

1. heavy rain 2. tornado 3. clouds 4. lightning 5. hail

Giải bài B trang 160 Tiếng Anh 6 CD

What do you know about tornadoes? Circle T for True and F for False.

(Bạn biết gì về lốc xoáy. Khoanh T cho đáp án đúng và F với đáp án sai)

Trả lời:

1. F 2. T 3. T 4. F

Hướng dẫn dịch:

1. Lốc xoáy thường kéo dài một vài tiếng.

2. Ở nước Mỹ. Có hơn 800 cơn lốc xoáy mỗi năm.

3. Lốc xoáy gây ra rất nhiều tổn hại.

4. Nơi an toàn nhất để tránh lốc xoáy đó chính là ở trong xe ô tô.


Giải bài C trang 160 Tiếng Anh 6 CD

Complete the sentences with your own ideas.

(Hoàn thành công với ý tường riêng cùa bạn)

Trả lời:

1. hide in basement 2. get cold 3. go outside
4. go out 5. I will go home 6. play soccer
7. should hide in basement 8. will take lots of picture 9. will take a photo

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu có lốc xoáy, bạn nếu trốn ở tầng hầm.

2. Bạn sẽ có thể bị lạnh nếu bạn không mang áo khoác vafp mua đông.

3. Nếu ngày mai trời ấm và nắng, chúng ta sẽ đi ra ngoài nhé.

4. Bạn không nên ra ngoài nếu bạn không thích trời mưa.

5. Nếu trời có bão to, tớ sẽ về nhà.

6. Tớ sẽ không chơi bóng đã nếu trời mưa.

7. Nếu bạn nhìn thấy mây đen, thì bạn nên trốn trong nhà kho.

8. Nếu bạn nhìn thấy lốc xoáy, hầu hết mọi người sẽ chụp rất nhìêu ảnh.

9. Nếu có lốc xoáy, những người chạy theo lốc xoáy sẽ chụp ảnh.


Bài trước:

👉 Giải Unit 10 – Worksheet trang 147 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 11 – Preview trang 110 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 10 – Extra Practice Worksheet trang 160 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com