Giải Unit 11 – Pronunciation trang 115 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 11. I Went to Australia! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 11 – Pronunciation trang 115 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 11. I Went to Australia!

Pronunciation trang 115 Tiếng Anh 6 Explore English

Regular past tense verb endings: -ed endings

Giải bài A trang 115 Tiếng Anh 6 CD

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại)

1. They stayed in a great place. /d/
2. I checked my emails in the hotel. /t/
3. We visited a museum. /id/

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đã ở một nơi thật tuyệt vời.

2. Tớ kiểm tra email ở khách sạn.

3. Chúng tớ đã đến thăm một bảo tàng.


Giải bài B trang 115 Tiếng Anh 6 CD

Listen. Circle the correct sounds.

(Nghe và khoanh vào cách phát âm đúng)

Trả lời:

1. /t/ 2. /id/ 3. /d/ 4. /t/ 5. /id/ 6. /t/

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tớ đã xem phim trên máy bay.

2. Anh ấy đã mời tớ đi cắm trại.

3. Cô ấy đã chia sẻ hình ảnh của mình.

4. Tôi đã từng thích Australia.

5. Chúng tôi đã muốn đến Anh.

6. Họ đã đi leo núi.


Giải bài C trang 115 Tiếng Anh 6 CD

Work with a partner. Take turns to read the sentences in B.

(Làm việc cùng đối tác. Thay phiên nhau đọc các câu trong B.)

Trả lời:

1. We watched a movie on the airplane.

2. He invited me to a picnic.

3. She shared her photos.

4. I liked Australia.

5. We wanted to go to England.

6. They hiked in the mountains.


Bài trước:

👉 Giải Unit 11 – The Real World trang 114 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 11 – Communication trang 115 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 11 – Pronunciation trang 115 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com