Giải Unit 12 – Communication trang 125 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 12 – Communication trang 125 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s?

Communication trang 125 Tiếng Anh 6 Explore English

Take a class survey. How did your classmates celebrate their birthdays last year. Ask questions and note the name. Then add more information.

(Khảo sát trong lớp. Các bạn cùng lớp của bạn ăn mừng sinh nhật năm ngoái như thế nào. Hỏi và trả lời, ghi lại tên. Sau đó thêm thông tin chi tiết.)

Hey, what did you do for your birthday last year?

(Này, bạn đã làm gì vào sinh nhật năm ngoái?)

I went out with friends.

(Tôi đã đi chơi với bạn bè.)

Cool! Who did you go with?

(Mát mẻ! Bạn đã đi với ai?)

Minh and Maya.

(Minh và Maya.)

Trả lời:

Find someone who Name More information
… went out with friends Mai Anh She went out with her best friends Tam and Lan
… spend time with his or her friends Linh She and her friends spent time celebrating the party
… watched a movie Hoa She watched her favorute movie “About time”
… went somewhere interesting Nam He went to amusement park
… had a party Kiên He had a big party with his family.

Hướng dẫn dịch:

Bạn học nào…. Tên Thêm thông tin
… đi chơi với bạn Mai Anh Cô ấy đi chơi với bạn thân nhất của mình là Tâm và Lan
… dành thời gian với bạn của anh ấy hoặc cô ấy Linh Cô ấy và bạn của mình dành thời gian của mình để chuẩn bị bữa tiệc.
… xem một bộ phim Hoa Cô ấy xem bộ phim ưa thích của minh “About time”.
… đi đến những nơi thú vị Nam Anh ấy đi công viên giải trí.
… có một bữa tiệc Kiên Anh ấy có một bữa tiệc lớn cùng với gia đình của mình.

Bài trước:

👉 Giải Unit 12 – Pronunciation trang 125 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – Reading trang 127 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – Communication trang 125 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com