Giải Unit 12 – Pronunciation trang 125 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 12 – Pronunciation trang 125 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s?

Pronunciation trang 125 Tiếng Anh 6 Explore English

Syllable stress

Giải bài A trang 125 Tiếng Anh 6 CD

Listen to the stressed syllables. Repeat the words.

(Nghe những âm tiết được đánh dấu trọng âm. Lặp lại các từ này)

1. barbecue

(bữa tiệc thịt nướng)

2. decoration

(sự trang trí)


Giải bài B trang 125 Tiếng Anh 6 CD

Listen and underline the stressed syllable.

(Nghe và gạch chân những  âm tiết được đánh trong âm)

1. festival

(lễ hội)

2. vacation

(kỳ nghỉ)

3. party

(bữa tiệc)

4. celebrate

(kỉ niệm)

5. around

(xung quanh)

6. summer

(mùa hè)

7. amazing

(tuyệt vời)

8. winter

(mùa đông)

Trả lời:

1. festival 2. vacation 3. party 4. celebrate
5. around 6. summer 7. amazing 8. winter

Giải bài C trang 125 Tiếng Anh 6 CD

Work with a partner. Take turns to read the words in B.

(Luyện tập cùng với bạn để đọc các từ ở bài B)


Bài trước:

👉 Giải Unit 12 – The Real World trang 124 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – Communication trang 125 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – Pronunciation trang 125 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com