Giải Unit 12 – LOOKING BACK trang 66 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 12: ROBOTS sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 12 – LOOKING BACK trang 66 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12: ROBOTS

LOOKING BACK trang 66 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

Vocabulary

Giải bài 1 trang 66 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Write the correct words to complete the phrases.

(Viết các từ đúng để hoàn thành các cụm từ.)

Trả lời:

1. iron the clothes (là / ủi quần áo)

2. move heavy things (di chuyển đồ vật nặng)

3. pick fruit (hái hoa quả / trái cây)

4. do the washing (làm công việc giặt giũ)

5. wash the dishes (rửa chén / bát)


Giải bài 2 trang 66 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Fill the blanks with the verbs from the box.

(Điền vào chỗ trống với các động từ trong hộp.)

water      make      repair      work      understand

1. Robots can ______ as guards when we’re away.

2. We rarely go to restaurants because my father can ______ delicious meals at home.

3. Can you ______ my broken clock?

4. Can robots ______ our feelings?

5. My father and I ______ the plants in our garden every morning.

Trả lời:

1. work 2. make 3. repair 4. understand 5. water

1. Robots can work as guards when we’re away.

(Robot có thể làm nhiệm vụ bảo vệ khi chúng ta đi vắng.)

2. We rarely go to restaurants because my father can make delicious meals at home.

(Chúng tôi hiếm khi đi nhà hàng vì bố tôi có thể nấu những bữa ăn ngon ở nhà.)

3. Can you repair my broken clock?

(Bạn có thể sửa chữa đồng hồ bị hỏng của tôi?)

4. Can robots understand our feelings?

(Liệu robot có thể hiểu được cảm xúc của chúng ta?)

5. My father and I water the plants in our garden every morning.

(Cha tôi và tôi tưới cây trong vườn của chúng tôi mỗi sáng.)


Grammar

Giải bài 3 trang 66 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Use the correct form of the adjectives in brackets to complete the paragraph.

(Sử dụng dạng đúng của các tính từ I trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn.)

Welcome to our company. We’ve made the (1. smart) ______ robots in the world. it’s the (2. small) ______ and the (3. light) ______ we’ve made but it can do many things in your house that can even fly to clean the ceilings. It can teach children all school subjects It’s also the (4. strong) ______ in our lab because it can move more than 200 kg. It’s not difficult to own a robot like this because it’s one of the (5. cheap) ______ robots in the world.

Trả lời:

1. smartest 2. smallest 3. lightest 4. strongest 5. cheapest

Welcome to our company. We’ve made the smartest robots in the world. it’s the smallest and the lightest we’ve made but it can do many things in your house that can even fly to clean the ceilings. It can teach children all school subjects It’s also the strongest in our lab because it can move more than 200 kg. It’s not difficult to own a robot like this because it’s one of the cheapest robots in the world.

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến với công ty của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra robot thông minh nhất trên thế giới. Nó nhỏ nhất và nhẹ nhất mà chúng tôi đã chế tạo nhưng nó có thể làm được nhiều thứ trong ngôi nhà của bạn thậm chí có thể bay để làm sạch trần nhà. Nó có thể dạy trẻ con tất cả các môn học ở trường. Nó cũng là loại mạnh nhất trong phòng thí nghiệm của chúng tôi vì nó có thể di chuyển hơn 200 kg. Không khó để sở hữu một con robot như thế này vì nó là một trong những con robot rẻ nhất thế giới.


Giải bài 4 trang 66 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Complete the following sentences with the superlative form of the adjectives in brackets.

(Hoàn thành các câu sau với dạng so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.)

1. What is the (high) ______ mountain in the world?

2. What is the (large) ______ lake in Viet Nam?

3. What is the (long) ______ beach in Viet Nam?

4. What is the (wide) ______ river in the world?

5. What is the (hot) ______ desert in the world?

Trả lời:

1. highest 2. largest 3. longest 4. widest 5. hottest

1. What is the highest mountain in the world?

(Ngọn núi nào cao nhất thế giới?)

2. What is the largest lake in Viet Nam?

(Hồ nào lớn nhất Việt Nam?)

3. What is the longest beach in Viet Nam?

(Bãi biển nào dài nhất Việt Nam?)

4. What is the widest river in the world?

(Con sông nào rộng nhất trên thế giới?)

5. What is the hottest desert in the world?

(Sa mạc nào nóng nhất trên thế giới?)


Bài trước:

👉 Giải Unit 12 – SKILLS 2 trang 65 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – PROJECT trang 67 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – LOOKING BACK trang 66 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com