Giải Unit 12 – PROJECT trang 67 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 12: ROBOTS sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 12 – PROJECT trang 67 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12: ROBOTS

PROJECT trang 67 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

Robot design Competition

(Cuộc thi thiết kế robot)

Giải bài 1 trang 67 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

You are taking part in a robot design competition. Work in groups, decide what your robot is like and complete this table.

(Bạn đang tham gia một cuộc thi thiết kế robot. Làm việc theo nhóm, quyết định robot của bạn trông như thế nào và hoàn thành bảng này.)

Robot name
Appearance (weight, height, etc…)
Where it can work
What it can do

Trả lời:

Robot name

(Tên người máy)

Funny
Appearance

(Ngoại hình)

40 centimetres, 1 kilo, colors: red, yellow, green, blue

(40cm, 1kg, màu sắc: đỏ, vàng, xanh lá, xanh lam)

Where it can work

(Nơi nó có thể làm việc)

At home, at school

(Ở nhà, ở trường)

What it can do

(Nó có thể làm gì)

Sing, dance, tell stories, do homework, communicate

(Hát, múa, kể chuyện, làm bài tập về nhà, giao tiếp)

Hoặc:

Robot name

(Tên người máy)

Mina
Appearance

(Ngoại hình)

1.5m height, 50kg weight, small and strong

(Cao 1.5m, nặng 50kg, nhỏ và khỏe)

Where it can work

(Nơi nó có thể làm việc)

School, house

(Trường học và tại nhà)

What it can do

(Nó có thể làm gì)

Clean the floor, water plants, take care of children

(Lau sàn, tưới cây, chăm sóc trẻ em)


Giải bài 2 trang 67 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Present your designs to other groups. Vote on the best robot.

(Trình bày thiết kế của bạn cho các nhóm khác. Bình chọn robot tốt nhất.)

Trả lời:

Hello everyone, this is the drawing of my favourite robot. Its name is Funny. It is an entertainment robot. It’s 40 centimetres high and 1 kilo heavy. It has colors of grey, pink, red, yellow, green and blue. It’s lovely with big eyes and a smiling face. It can work both at home and at school. It can sing, dance and tell stories. It can also help me do my homework and talk with me.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào các bạn, đây là bức vẽ về chú rô bốt mà mình yêu thích nhất. Tên của nó là Funny. Nó là một robot giải trí. Nó cao 40 cm và nặng 1 kg. Nó có các màu xám, hồng, đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương. Nó thật đáng yêu với đôi mắt to và khuôn mặt tươi cười. Nó có thể hoạt động cả ở nhà và ở trường. Nó có thể hát, nhảy và kể chuyện. Nó cũng có thể giúp tôi làm bài tập và nói chuyện với tôi.


Bài trước:

👉 Giải Unit 12 – LOOKING BACK trang 66 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Review 4 trang 68 sgk Tiếng Anh 6 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – PROJECT trang 67 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com