Giải Unit 2 – Extra Practice Worksheet trang 152 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 2. Monkeys Are Amazing! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 2 – Extra Practice Worksheet trang 152 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 2. Monkeys Are Amazing!

Extra Practice Worksheet trang 152 Tiếng Anh 6 Explore English

2. CANOPY CREATURES

Giải bài A trang 152 Tiếng Anh 6 CD

Circle the animals that live in a rain forest.

(Khoanh tròn vào các loài động vật sống ở rừng nhiệt đới.)

Trả lời:

parrot (vẹt) jaguar (báo đốm) lizard (thằn lằn)

Giải bài B trang 152 Tiếng Anh 6 CD

Circle the correct words.

(Khoanh tròn vào từ đúng)

Trả lời:

1. Are 2. are 3. are 4. aren’t 5. Is 6. Is

Hướng dẫn dịch:

1. Những chú khỉ hú có ồn ào không?

2. Có, chúng có.

3. Những con dơi quả có đáng sợ không?

4. Không, chúng không?

5. Khỉ capuchin có thân thiện không?

6. Có, chúng có.


Giải bài C trang 152 Tiếng Anh 6 CD

Work with a partner.

Which animal do you like more? Number the animals in order (1 for your favorite animal). Tell a partner about your choices.

(Nói cùng với bạn cùng nhóm của mình. Loài động vật nào bạn thích hơn? Đánh số các loài động vật – số 1 cho loài động vật bạn thích nhất. Nói với bạn cùng nhóm về sự lựa chọn của mình)

Trả lời:

1. coati 2. capuchin monkey 3. howler monkey 4. red-eyed tree frog

My favorite animal is the coati. I like them very much because they are very cute.

(Loài động vật ưa thích của tớ là gấu trúc Mỹ. Tớ rất thích chúng bởi vì chúng rất dễ thương.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 2 – Worksheet trang 139 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 3 – Preview trang 29 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 2 – Extra Practice Worksheet trang 152 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com