Giải Unit 5 – Comprehension trang 56 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 5. I Like Fruit! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 5 – Comprehension trang 56 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 5. I Like Fruit!

Comprehension trang 56 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 56 Tiếng Anh 6 CD

A. Choose the correct answers for Foodscapes.

(Chọn những câu trả lời đúng cho bài đọc Foodscapes.)

1. Main idea What is the article about?

a. photos made using food

b. how to make photos

c. sea animals

2. Inference  What is Carl Warner’s job?

a. photographer

b. gardener

c. cook

3. Vocabulary  What does the word “landscape” mean? (line 2)

a. how an area looks

b. how a city looks

c. a painting

4. Detail How long does it take Warner to make each foodscape?

a. 2 or 3 days

b. 4 or  5 days

c. 1 week

5. Detail What are the trees made out of?

a. apples

b. oranges

c. pineapples

Trả lời:

1. a 2. a 3. a 4. b 5. c

1. Main idea What is the article about? – a. photos made using food

(Ý chính – Bài báo nói về cái gì? – a. những bức ảnh được làm bằng thức ăn)

2. Inference What is Carl Warner’s job? – a. photographer

(Suy luận – Công việc của Carl Warner là gì? – a. nhiếp ảnh gia)

3. Vocabulary What does the word “landscape” mean? (line 2) – a. how an area looks

(Từ vựng – Từ “phong cảnh” có nghĩa là gì? (dòng 2) – a. một khu vực trông như thế nào)

4. Detail How long does it take Warner to make each foodscape? – b. 4 or  5 days

(Chi tiết – Warner mất bao lâu để tạo ra mỗi cảnh quan thực phẩm? – b. 4 hoặc 5 ngày)

5. Detail What are the trees made out of? – c. pineapples

(Chi tiết Những cái cây được làm bằng gì? – c. quả dứa)


Giải bài B trang 56 Tiếng Anh 6 CD

B. Complete the word web.

(Hoàn thành mạng lưới từ.)

Trả lời:

(1) Carl Warner (2) islands (3) fruit (4) pineapples

Foodscapes (Những bối cảnh được làm từ thực phẩm)

– Who makes them? (Ai làm ra chúng?)

1. Carl Warner

– What are they? (Chúng là gì?)

2. Islands made from food, for examples: (Các hòn đảo được làm từ thức ăn, ví dụ như:)

3. Fish made from fruit (Cá được làm từ hoa quả / trái cây)

4. Trees made from pineapples (Cây cối được làm từ những quả dứa)


Giải bài C trang 56 Tiếng Anh 6 CD

C. CRITICAL THINKING 

Talk with a partner. How is food in your country different from food in other countries?

(Tư duy. Nói với bạn. Thức ăn ở đất nước em khác với thức ăn ở những đất nước khác như thế nào?)

Trả lời:

Food in Viet Nam is very different from food in other countries. In Viet Nam there are a variety of fresh fruit and vegetables. Cooked food is made from various fresh ingredients including meat, fish, seafood, vegetables. There are many types of food only in Viet Nam, we call them specialties.

(Thức ăn ở Việt Nam rất khác so với thức ăn ở các nước khác. Ở Việt Nam có rất nhiều loại rau quả tươi. Thực phẩm nấu chín được chế biến từ nhiều nguyên liệu tươi sống khác nhau bao gồm thịt, cá, hải sản, rau củ. Có rất nhiều loại thực phẩm chỉ có ở Việt Nam, chúng tôi gọi là đặc sản.)

Hoặc:

In our opinion, the food in my country is more flavorful than that of other countries because we use many types of spices when cooking.

(Theo ý kiến của chúng tớ, thức ăn ở đất nước mình thì đậm đà hương vị hơn đồ ăn ở các nước khác vì chúng ta thường sử dụng rất nhiều loại gia vị khác nhau khi nấu ăn.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 5 – Reading trang 55 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5 – Writing trang 56 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 5 – Comprehension trang 56 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com