Giải Unit 5 – Extra Practice Worksheet trang 155 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 5. I Like Fruit! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 5 – Extra Practice Worksheet trang 155 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 5. I Like Fruit!

Extra Practice Worksheet trang 155 Tiếng Anh 6 Explore English

5. A STRANGE MEAL

Giải bài A trang 155 Tiếng Anh 6 CD

Circle the things you like to eat.

(Khoanh tròn những thứ bạn thích)

Trả lời:

fruit salad desserts

Giải bài B trang 155 Tiếng Anh 6 CD

Write like or likes on the lines.

(Viết like hoặc likes vào chỗ trống)

Trả lời:

1. like 2. likes 3. like 4. like 5. like

Hướng dẫn dịch:

1. Con người thích như đồ ăn đặc biệt.

2. Đầu bếp Gene Rurka thích ăn sâu bọ.

3. Các đầu bếp thích làm những món ăn đặc biệt.

4. Tớ thích ăn ở nhà hàng.

5. Cậu có thích ăn ở nhà hàng không?


Giải bài C trang 155 Tiếng Anh 6 CD

Match the words to the meanings.

(Nối các từ với nghĩa của chúng)

Trả lời:

1 – c 2 – e 3 – a 4 – b 5 – d

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà hàng – nơi mà mọi người mua đồ ăn và ăn ở bàn ăn.

2. Nhện – một loài với 8 cái chân.

3. Thực đơn – một danh sách đồ ăn và đồ uống ở nhà hàng và giá của nó.

4. Khách sạn – nơi mà mọi người ngủ khi họ đi du lịch.

5. Đầu bếp – một nghề nghiệp, một người làm đồ ăn.


Giải bài D trang 155 Tiếng Anh 6 CD

Ask and answer questions with a partner.

(Hỏi và trả lời câu hỏi với bạn cùng nhóm)

Trả lời:

– I like to eat at a big restaurant that is near the sea, because there are lot kinds of seafood.

– Yes, I do.

– There is no unusual food I like to eat.

Hướng dẫn dịch:

– Tớ thích ăn ở nhà hàng lớn gần biển, bởi vì có rất nhiều loại hải sản.

– Có, tớ có.

– Không có loại đồ ăn kì lạ nào mà tớ thích cả.


Bài trước:

👉 Giải Unit 5 – Worksheet trang 142 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 6 – Preview trang 58 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 5 – Extra Practice Worksheet trang 155 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com