Giải Unit 5 – GETTING STARTED trang 48 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 5 – GETTING STARTED trang 48 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM

GETTING STARTED trang 48 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

Geography Club

(Câu lạc bộ Địa lí)

Giải bài 1 trang 48 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Alice: Hello, welcome to our Geography Club.

(Knock at door)

Alice: Come in, Elena. We’re just starting now. But remember you must always be on time.

Elena: Sure. Sorry.

Alice: Today I’m going to talk about some natural wonders of Viet Nam.

Nick: Great! What’s that in the first picture?

Alice: It’s Ganh Da Dia in Phu Yen.

Elena: Wow. It looks amazing!

Nick: Is picture 2 Ha Long Bay?

Alice: Right. What do you know about it?

Nick: It has many islands.

Alice: Yeah! The scenery is wonderful. This picture shows Tuan Chau, a large island.

Tommy: How about picture 3?

Hướng dẫn dịch hội thoại:

Alice: Xin chào, chào mừng đến với câu lạc bộ Địa lý của chúng tớ. (có tiếng gõ cửa)

Alice: Mời vào, Elena. Chúng tớ mới chỉ bắt đầu thôi. Nhưng nhớ là cậu phải luôn đúng giờ đấy nhé.

Elena: Chắc chắn rồi. Tớ xin lỗi.

Alice: Ngày hôm nay tớ sẽ nói về các kì quan thiên nhiên ở Việt Nam.

Nick: Tuyệt vời! Bức tranh đầu tiên là gì vậy?

Alice: Đó là Gành Đá Đĩa của Phú Yên.

Elena: Woa. Trông đẹp thật đấy!

Nick: Bức tranh thứ 2 có phải là vịnh Hạ Long không?

Alice: Đúng rồi. Cậu biết gì về nơi đây không?

Nick: Nơi đây có nhiều hòn đảo.

Alice: Đúng rồi. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Còn bức tranh này là Tuần Châu, một hòn đảo lớn.

Tommy: Thế còn bức tranh 3 thì sao?


Giải bài 2 trang 49 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Complete the following sentences with the words from the box.

(Hoàn thành các câu sau với các từ trong khung.)

scenery      natural      wonders       amazing      islands

1. People didn’t make Ganh Da Dia. They are _____ rocks.

2. Ha Long Bay has thousands of big and small _____ .

3. The town is charming and the surrounding _____ is wonderful.

4. It’s _____ to visit Ban Gioc Waterfall in September.

5. There are many natural and man-made _____ in Viet Nam.

Trả lời:

1. natural 2. islands 3. scenery 4. amazing 5. wonders

1. People didn’t make Ganh Da Dia. They are natural rocks.

(Con người không tạo ra Gành Đá Đĩa. Chúng là đá tự nhiên.)

2. Ha Long Bay has thousands of big and small islands.

(Vịnh Hạ Long có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ.)

3. The town is charming and the surrounding scenery is wonderful.

(Thị trấn quyến rũ và phong cảnh xung quanh thật tuyệt vời.)

4. It’s amazing to visit Ban Gioc Waterfall in September.

(Thật tuyệt vời khi đến thăm Thác Bản Giốc vào tháng 9.)

5. There are many natural and man-made wonders in Viet Nam.

(Có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo ở Việt Nam.)


Giải bài 3 trang 49 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Listen and repeat the words, then label the pictures.

(Nghe và lặp lại các từ, dán nhãn cho các bức tranh.)

1. mountain 2. river 3. waterfall 4. forest
5. cave 6. desert 7. beach 8. island

Trả lời:

a – 6. desert: sa mạc b – 8. island: đảo
c -5. cave: hang động d – 2. river: sông
e – 3. waterfall: thác nước f -1. mountain: núi
g – 4. forest: rừng h – 7. beach: bãi biển

Giải bài 4 trang 49 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

QUIZ. Work in groups. Choose the correct answer to each of the questions.

(Câu đố. Làm việc theo nhóm. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.)

1. Which is an island in Viet Nam?

A. Con Dao

B. Son Doong

2. Where is Mount Fansipan?

A. In Lao Cai

B. In Quang Binh

3. Which of the following is a national park?

A.Thong Nhat Park

B. Cat Tien Park

4. Which of the following wonders is a cave?

A. Cuc Phuong

B. Phong Nha

5. Which is a natural wonder in Australia?

A. Mount Everest

B. The Great Barrier Reef

Trả lời:

1. A 2. A 3. B 4. B 5. B

1. Which is an island in Viet Nam? – A. Con Dao.

(Đảo nào ở Việt Nam? – A. Côn Đảo.)

2. Where is Mount Fansipan? – A. In Lao Cai.

(Đỉnh Phanxipăng ở đâu? – A. Ở Lào Cai.)

3. Which of the following is a national park? – B. Cat Tien Park.

(Công viên nào sau đây là vườn quốc gia? – B. Công viên Cát Tiên.)

4. Which of the following wonders is a cave? – B. Phong Nha.

(Kỳ quan nào sau đây là hang động? – B. Phong Nha.)

5. Which is a natural wonder in Australia? – B. The Great Barrier Reef.

(Kỳ quan thiên nhiên nào ở Úc? – B. Rạn san hô Great Barrier.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 4 – PROJECT trang 47 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5 – A CLOSER LOOK 1 trang 50 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 5 – GETTING STARTED trang 48 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com