Giải Unit 4 – PROJECT trang 47 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 4 – PROJECT trang 47 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 4: MY NEIGHBOURHOOD

PROJECT trang 47 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

MY MAP

(Bản đồ của tôi)

Giải bài 1 trang 47 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Draw a map of a neighbourhood. Write names of at least five places on your map.

(Vẽ bản đồ về khu phố của em. Viết tên của ít nhất 5 địa điểm trên bản đồ của em.)

Trả lời:

– my house: nhà của tôi

– my school: trường của tôi

–  kindergarten: trường mầm non

– restaurant: nhà hàng

– market: chợ


Giải bài 2 trang 47 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Work in pairs. Take turns to ask for and give directions to the places on the map.

(Làm việc theo cặp. Lần lượt hỏi và chỉ đường đến các nơi trong bản đồ.)

Trả lời:

A: Could you tell me the way to the market, please?

(Bạn có thể cho tôi biết đường đến chợ được không?)

B: Yes, go straight on from my house, walk about 5 minutes. It’s in front of you.

(Vâng, đi thẳng từ nhà tôi, đi bộ khoảng 5 phút. Nó ở trước mặt bạn.)

A: Where is the kindergarten?

(Trường mẫu giáo ở đâu?)

B: Well, from my house, turn left and then walk about 10 minutes. It’s in front of you.

(À, từ nhà tôi, rẽ trái rồi đi bộ khoảng 10 phút. Nó ở trước mặt bạn.)

A: How can I get to the restaurant? (Tôi có thể đến nhà hàng bằng cách nào?)

B: Start at the kindergarten, go straight on about 10 minutes. It’s on your left.

(Bắt đầu ở trường mẫu giáo, đi thẳng khoảng 10 phút. Nó ở bên trái của bạn.)

A: How about your school? Could you show me how to get to your school?

(Còn trường học của bạn thì sao? Bạn có thể chỉ cho tôi cách đến trường của bạn được không?)

B: Yes, start at my house, take the first turning on the left. The school is on your right.

(Vâng, bắt đầu từ nhà tôi, rẽ trái đầu tiên. Trường học ở bên phải của bạn.)

Hoặc:

A: Where is the supermarket? (Siêu thị ở đâu?)

B: Go to the end of this street. It’s on your right.

(Đi đến cuối con phố này. Nó ở bên phải của bạn.)

A: And where is the lower secondary school?

(Và trường trung học cơ sở ở đâu?)

B: It’s in Le Duan Street. Take the second right and it’s on your left.

(Ở phố Lê Duẩn. Đi bên phải thứ hai và bên trái của bạn.)

A: Great! Where can I have some coffee?

(Tuyệt vời! Tôi có thể uống cà phê ở đâu?)

B: “Quynh” Café in Tran Quang Dieu Street is a good one.

(“Quỳnh” Café ở đường Trần Quang Diệu là một quán cà phê tốt.)

A: How can I get there?

(Làm thế nào tôi có thể đạt được điều đó?)

B: First turn left, then turn right. Go straight. It’s on your left.

(Đầu tiên rẽ trái, sau đó rẽ phải. Đi thẳng. Nó ở bên trái của bạn.)

A: How about an art gallery?

(Thế còn phòng trưng bày nghệ thuật thì sao?)

B: First take the third left. Then go to the end of Le Loi Street, and it’s on your right.

(Đầu tiên lấy trái thứ ba. Sau đó đi đến cuối đường Lê Lợi, và ở bên phải của bạn.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 4 – LOOKING BACK trang 46 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5 – GETTING STARTED trang 48 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 4 – PROJECT trang 47 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com