Giải Unit 6 – PROJECT trang 67 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 6: OUR TET HOLIDAY sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 6 – PROJECT trang 67 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6: OUR TET HOLIDAY

PROJECT trang 67 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

I wish

Giải tập trang 67 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

(Tôi ước)

1. Each student gets a small piece of paper and writes his / her wishes on it.

(Mỗi học sinh nhận một mảnh giấy nhỏ và viết điều ước của mình lên đó.)

2. He/She hangs it on a tree.

(Mỗi bạn học sinh tự treo nó lên cây.)

3. Other students take turns to come up, get a piece of paper and read aloud the wish.

(Các học sinh khác lần lượt lên, lấy một mảnh giấy và đọc to điều ước.)

4. The class guess whose wish it is.

(Cả lớp đoán xem đó là điều ước của ai.)

– I want to have a brother:

Tôi muốn có một em trai.

– I want to visit Singapore:

Tôi muốn tham quan Singapore.

– I want to live in a tree house:

Tôi muốn sống trong một ngôi nhà trên cây.

Trả lời:

– I want to pass all of my exams.

(Tôi muốn thi đỗ tất cả các kỳ thi.)

– I want to have an English dictionary.

(Tôi muốn có quyển từ điển tiếng Anh.)

– I want to make a lot of good friends.

(Tôi muốn kết bạn với những người bạn tốt.)

– I want to plant some trees in my garden.

(Tôi muốn trồng vài cái cây trong vườn.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – LOOKING BACK trang 66 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – GETTING STARTED trang 6 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – PROJECT trang 67 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com