Giải Unit 6 – LOOKING BACK trang 66 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 6: OUR TET HOLIDAY sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 6 – LOOKING BACK trang 66 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6: OUR TET HOLIDAY

LOOKING BACK trang 66 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

Vocabulary

Giải bài 1 trang 66 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Match the verbs on the left with the nouns on the right.

(Nối động từ ở cột bên trái với danh từ ở cột bên phải.)

Trả lời:

1 – d 2 – c 3 – e 4 – a 5 – b 6 – f

1 – d: give lucky money (lì xì)

2 – c: cook special food (nấu món ăn đặc biệt)

3 – e: plant trees (trồng cây)

4 – a: make a wish (có một điều ước)

5 – b: watch fireworks (ngắm pháo hoa)

6 – f: break things (làm vỡ đồ đạc)


Giải bài 2 trang 66 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Complete the sentences with the words / phrases in the box.

(Hoàn thành câu với từ / cụm  từ trong khung.)

gathering     lucky money     cleaning     banh chung     peach

1. At Tet, my mother puts _____ into red envelopes.

2. – What are you doing?

– I’m _____ my bedroom.

3. _____ is special for Tet.

4. We have _____ flowers only at Tet.

5. When everybody is at home together, we call it a family _____ .

Trả lời:

1. lucky money 2. cleaning 3. Banh chung 4. peach 5. gathering

1. At Tet, my mother puts lucky money into red envelopes.

(Tết đến, mẹ cho tiền lì xì vào những bao lì xì.)

2. – What are you doing?

(Bạn đang làm gì vậy?)

– I’m cleaning my bedroom.

(Tôi đang dọn phòng ngủ của tôi.)

3. Banh chung is special for Tet.

(Bánh chưng là món đặc sản ngày Tết.)

4. We have peach flowers only at Tet.

(Chỉ vào dịp Tết chúng tôi mới có hoa đào.)

5. When everybody is at home together, we call it a family gathering.

(Khi mọi người ở nhà cùng nhau, chúng tôi gọi đó là một buổi họp mặt gia đình.)


Grammar

Giải bài 3 trang 66 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Write full sentences using the cues given, and should or shouldn’t.

(Viết câu hoàn chính sử dụng gợi ý đã cho, và should hoặc shouldn’t.)

1. ask for permission before entering a room

(hỏi xin phép trước khi vào phòng)

He / She _____ .

2. run about the house

(chạy quanh nhà)

He / She _____ .

3. take things from a shelf

(lấy đồ đạc từ giá / kệ)

He / She _____ .

4. make a lot of noise

(gây ồn ào)

He / She _____ .

5. ask for some water if he/she feels thirsty

(hỏi xin nước khi khát)

He / She _____ .

Trả lời:

1. He / She should ask for permisson before entering a room.

(Bạn ấy nên xin phép trước khi vào phòng.)

2. He/She shouldn’t run about the home.

(Bạn ấy không nên chạy quanh nhà.)

3. He/She shouldn’t take things from a shelf.

(Bạn ấy không nên lấy đồ trên kệ.)

4. He/She shouldn’t make a lot of noise.

(Bạn ấy không nên gây ồn ào.)

5. He/She should ask for some water if he/she feels thirsty.

(Bạn ấy nên xin một ít nước nếu bạn ấy thấy khát.)


Giải bài 4 trang 66 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Read the passage and fill the blanks with some or any.

(Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống với some hoặc any.)

My room is ready for Tet. By the window are (1) _____ balloons. There is a picture I made from  (2) _____ old magazines. It’s colourful, but I didn’t use  (3) _____ paint or colour pencils. I love flowers, but I don’t have (4) _____ yet. Oh, look at this new plant. It needs (5) _____ water, but it doesn’t need (6) _____ sunlight. It can live in a room.

Trả lời:

1. some 2. some 3. any 4. any 5. some 6. any

My room is ready for Tet. By the window are some balloons. There is a picture I made from  some old magazines. It’s colourful, but I didn’t use  any paint or colour pencils. I love flowers, but I don’t have any yet. Oh, look at this new plant. It needs some water, but it doesn’t need any sunlight. It can live in a room.

(Phòng của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đón Tết. Bên cửa sổ là một số quả bóng bay. Có một bức tranh tôi làm từ một số tạp chí cũ. Nó đầy màu sắc, nhưng tôi không sử dụng bất kỳ sơn hoặc bút chì màu nào. Tôi yêu hoa, nhưng tôi chưa có bông hoa nào cả. Ồ, hãy nhìn cái cây mới này. Nó cần một ít nước, nhưng nó không cần bất kỳ ánh sáng mặt trời nào. Nó có thể sống trong một căn phòng.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – SKILLS 2 trang 65 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 6 – PROJECT trang 67 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – LOOKING BACK trang 66 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com