HĐTH&TN: Bài 11 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải HĐTH&TN: Bài 11 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


Bài 11 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Hoạt động 1 trang 35 Toán 6 tập 1 CTST

Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100.

a) Hãy lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100 theo các hướng dẫn sau:

Lập bảng các số tự nhiên từ 1 đến 100 gồm 10 hàng, 10 cột như dưới đây.

– Gạch số 1.

– Giữ lại (đóng khung) số 2, gạch tất cả các số là bội của 2 mà lớn hơn 2.

– Giữ lại số 3, gạch tất cả các số là bội của 3 mà lớn hơn 3.

– Giữ lại số 5, gạch tất cả các số là bội của 5 mà lớn hơn 5.

– Giữ lại số 7, gạch tất cả các số là bội của 7 mà lớn hơn 7.

– Tiếp tục quá trình này cho đến khi tất cả các số được giữ lại hoặc bị gạch.

– Các số được giữ lại là tất cả các số nguyên tố bé hơn 100. Hãy liệt kê các số này.

b) Trả lời các câu hỏi sau:

– Số nguyên tố nhỏ nhất là số nào?

– Số nguyên tố lớn nhất trong phạm vi 100 là số nào?

– Có phải mọi số nguyên tố đều là số lẻ không? Vì sao?

– Có phải mọi số chẵn đều là hợp số không? Vì sao?

Trả lời:

a) Các số nguyên tố bé hơn 100 là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97.

b) Trả lời các câu hỏi:

– Số nguyên tố nhỏ nhất là 2.

– Số nguyên tố lớn nhất trong phạm vi 100 là 97.

– Không phải tất cả các số nguyên tố đều là số lẻ vì có số 2 là một số chẵn.

– Không phải mọi số chẵn đều là hợp số vì có số 2 là số chẵn nhưng 2 là số nguyên tố.


Hoạt động 2 trang 35 Toán 6 tập 1 CTST

Dùng bảng các số nguyên tố ở cuối chương này (trang 47), em hãy tìm các số nguyên tố trong các số sau:

113; 143; 217; 529.

Trả lời:

Dựa vào bảng trên, ta thấy trong các số đã cho chỉ có số 113 là số nguyên tố.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 33 34 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 38 39 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn giải HĐTH&TN: Bài 11 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com