HĐTH&TN: Bài 4 trang 62 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài HĐTH&TN: Bài 4 trang 62 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động, thực hành, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


1. Cắt giấy để tạo hình đối xứng

a) Xếp và cắt để tạo hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

b) Xếp và cắt bông hoa 8 cánh


2. Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học GeoGebra Classic 5

Thực hành 1 trang 65 Toán 6 tập 2 CTST

Sử dụng phần mềm GeoGebra Classic 5 để vẽ tam giác đều, hình vuông và lục giác đều.

Thực hành 2 trang 66 Toán 6 tập 2 CTST

Sử dụng phần mềm GeoGebra Classic 5 để vẽ tam giác đều, hình vuông và lục giác đều với độ dài cạnh có thể thay đổi (hình động).


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 61 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải Bài tập cuối chương 7 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Bài 4 trang 62 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com