HĐTH&TN: Bài 6 trang 48 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 6. Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài HĐTH&TN: Bài 6 trang 48 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động, thực hành, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động 1 trang 48 Toán 6 tập 2 CTST

Tỉ số phần trăm và lãi suất ngân hàng

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức tỉ số phần trăm vào một “dự án kinh doanh”.

Chuẩn bị: Sách giáo khoa Toán 6 tập 2, giấy, bút, thước, máy tính cầm tay.

Dự án: Bác Lan dự định vay 200 triệu của ngân hàng trong thời hanh 2 năm, để mở một cửa hàng chuyên sản xuất và bán quà lưu niệm. Sau 1 năm, tiền lãi tiền lãi của năm đầu sẽ được cộng vào vốn vay của năm sau.

Có 4 ngân hàng có thể cho vay với lãi xuất như sau:

Vấn đề phải giải quyết: Trả lời hai câu hỏi:

a) Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng cả gốc và lãi là bao nhiêu?

b) Giá vốn trung bình của các sản phẩm ở cửa hàng là 120 000 đồng và bán với giá là 170 000 đồng. Sau 2 năm sản xuất và kinh doanh, để tiền lãi thu vào đủ thanh toán hết nợ với ngân hàng thì của hàng phải sản xuất và tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm?

Trả lời:

Số tiền bác Lan lãi trên 1 sản phẩm là:

$170 000 – 120 000 = 50 000$ (đồng)

♦ Với ngân hàng A:

a) Sau 1 năm, tiền gốc và lãi là:

$200 + 200. 10\% = 220$ (triệu đồng)

Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là:

$220 + 220.10\% = 242$ (triệu đồng)

b) Số sản phẩm cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được là:

$242 000 000 : 50 000 = 4840$ (sản phẩm)

♦ Với ngân hàng B:

a) Sau 1 năm, tiền gốc và lãi là:

$200 + 200. 9,5\% = 219$ (triệu đồng)

Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là:

$219 + 219.9,5\% = 239,805$ (triệu đồng)

b) Số sản phẩm cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được là:

$239 805 000 : 50 000 = 4796,1$ (sản phẩm)

♦ Với ngân hàng C:

a) Sau 1 năm, tiền gốc và lãi là:

$200 + 200. 9\% = 218$ (triệu đồng)

Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là:

$218 +218.9\% = 237,62$ (triệu đồng)

Số sản phẩm cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được là:

$237 620 000 : 50 000 = 4752,4$ (sản phẩm)

♦ Với ngân hàng D:

a) Sau 1 năm, tiền gốc và lãi là:

$200 + 200. 8,5\% = 217$ (triệu đồng)

Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là:

$217+ 217.8,5\% = 235,445$ (triệu đồng)

b) Số sản phẩm cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được là:

$235 445 000 : 50 000 = 4708,9$ (sản phẩm)


Hoạt động 2 trang 49 Toán 6 tập 2 CTST

Tỉ số phần trăm trong đời sống

Chuẩn bị: Sách giáo khoa Toán 6 tập 2, giấy, bút, máy tính cầm tay.

Hình thức hoạt động: Làm việc theo nhóm từ 4 đến 5 người.

Thống kê và xử lí số liệu điều tra:

Bước 1: Cả lớp thống nhất lựa chọn đối tượng điều tra.

Bước 2: Lớp trưởng phân công tổ trưởng phụ trách tổ mình.

Bước 3: Tổ trưởng thống kê lại số bạn biết nấu cơm trong tổ mình. Tổ trường yêu cầu cac thành viên trong tổ tính tỉ số phần trăm giữa số bạn đã biết nấu cơm và tổng số bạn trong tổ.

Bước 4: Lớp trưởng thống kê lại tổng số bạn đã biết nấu cơm trong cả lớp từ các tổ trưởng. Lớp trưởng yêu cầu cả lớp tính tỉ số phần trăm giữa số bạn đã biết nấu cơm và tổng số bạn trong lớp.

Trả lời:

Giả sử lớp em có 50 bạn, em thống kê được trong lớp có 35 bạn biết nấu cơm thì tỉ số phần trăm giữa các bạn biết nấu cơm và tổng số bạn trong lớp là:

\(\frac{35}{50}.100\% = 70\%\)


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 48 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải Bài tập cuối chương 6 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Bài 6 trang 48 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com