HĐTH&TN: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 7 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài HĐTH&TN: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


Bài 4 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ TRONG THỰC TẾ

MỤC TIÊU

Vận dụng kiến thức về đại lượng tỉ lệ để nhận biết các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế. Qua đó ôn tập và củng cố các tính chất cơ bản của các đại lượng tỉ lệ.

CHUẨN BỊ

– Chia lớp theo nhóm học tập từ 8 đến 10 học sinh.

– Mỗi nhóm chuẩn bị một tờ bìa có ghi hai bảng thống kê theo mẫu.

TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

– Nhóm trưởng phân công một số bạn trong nhóm tìm các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế để ghi vào hai bảng.

– Nhóm trưởng cùng các bạn còn lại kiểm tra và ghi thông tin vào các cột theo yêu cầu trong bảng.

– Các nhóm báo cáo trước lớp.

– Giáo viên cho nhận xét và đánh giá theo ba tiêu chí: đúng, đầy đủ và phong phú.

Chú ý:

– Có thể cho các nhóm bốc thăm để mỗi nhóm chỉ cần tìm một loại đại lượng tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch.

– Học sinh có thể truy cập vào internet để tìm kiếm các đại lượng tỉ lệ và làm trang trình chiếu minh họa.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 20 sgk Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 23 sgk Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com