HĐTH&TN: Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 7 tập 1 bộ Cánh Diều. Nội dung bài HĐTH&TN: Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


Chủ đề 2

TẠO ĐỒ DÙNG DẠNG HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ

1. Một số kiến thức về hình lăng trụ đứng

Như chúng ta đã biết, hình lăng trụ đứng tam giác (hoặc tứ giác) có hai đáy là hai tam giác (hoặc hai tứ giác) với các cặp cạnh tương ứng song song và bằng nhau; mỗi mặt bên là một hình chữ nhật; các cạnh bên bằng nhau.

Trong thực tế, có nhiều đồ vật được thiết kế, chế tạo ở dạng hình lăng trụ đứng mà đáy không chỉ là tam giác hoặc tứ giác mà còn ngũ giác, lục giác,… Trong chủ đề này, chúng ta sẽ làm quen với việc tạo dựng những đồ vật có hình dạng như thế.

2. Kĩ năng tìm kiếm thông tin và trình bày kết quả hoạt động học tập

– Tìm hiểu hình ảnh về những đồ vật được thiết kế, chế tạo ở dạng hình lăng trụ đứng.

– Giới thiệu sản phẩm tạo dựng những đồ vật có dạng hình lăng trụ đứng.


II. GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Các hoạt động học tập cá nhân

Hoạt động 1 trang 88 Toán 7 tập 1 CD

Quan sát những hình ảnh vật thể trong thực tiễn cuộc sống có dạng hình lăng trụ đứng trong mỗi hình ảnh sau:

Em hãy tìm thêm các hình ảnh về những vật thể trong thực tiễn cuộc sống có dạng hình lăng trụ đứng.

Trả lời:

Ví dụ:

– Viên gạch có dạng hình lăng trụ đứng với đáy là hình lục giác đều.

– Lăng kính có dạng hình lăng trụ đứng với đáy là tam giác.

– Đèn kéo quân.

– Hộp sữa có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác hay cũng chính là hình hộp chữ nhật.


2. Các hoạt động học tập nhóm

Giáo viên chia học sinh theo nhóm để tổ chức hoạt động.

Hoạt động 2 trang 89 Toán 7 tập 1 CD

Thực hành tạo đồ vật có dạng hình lăng trụ đứng.

Trả lời:

Ví dụ: Tạo hộp quà Origami có dạng hình lăng trụ đứng tam giác từ miếng bìa:


Hoạt động 3 trang 89 Toán 7 tập 1 CD

Các nhóm học sinh trình bày ý tưởng thiết kế và cách thức tạo các sản phẩm.

Trả lời:

Ví dụ: Học sinh dùng que nam châm sắt nối lại với nhau để được Hình lăng trụ đứng:

3. Tổng kết, rút kinh nghiệm

Giáo viên tiến hành tổng kết, rít kinh nghiệm và đánh giá.


III. ĐÁNH GIÁ

Hình thức đánh giá: theo hình thức đánh giá của học tập dự án.

1. Đánh giá hoạt động cá nhân

– Mỗi cá nhân tự đánh giá vào phiếu cá nhân.

– Nhóm đánh giá từng thành viên trong nhóm vào phiếu cá nhân.

2. Đánh giá hoạt động và sản phẩm của nhóm

– Nhóm tự đánh giá lại hoạt động của nhóm và cho vào phiếu đánh giá hoạt động của nhóm.

– Giáo viên và các nhóm đánh giá, rồi cho điểm phần trình bày của từng nhóm vào phiếu đánh giá hoạt động nhóm.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 87 sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 94 95 sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com