HĐTH&TN: Tấm thiệp và phòng học của em sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Hoạt động thực hành trải nghiệm sgk Toán 6 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung HĐTH&TN: Tấm thiệp và phòng học của em sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TẤM THIỆP VÀ PHÒNG HỌC CỦA EM

MỤC TIÊU

Ứng dụng các kiến thức đã học về các hình phẳng trong thực tiễn vào giải quyết một số tình huống trong cuộc sống như mĩ thuật, thủ công, xác định phòng học đạt mức chuẩn về ánh sáng,…

HOẠT ĐỘNG 1 TẤM THIỆP CỦA EM


HOẠT ĐỘNG 2 KIỂM TRA PHÒNG HỌC ĐẠT MỨC CHUẨN VỀ ÁNH SÁNG

Chuẩn bị

– Thước dây.

– Giấy, bút.

– Máy tính cầm tay.

– Địa điểm thực hiện: ở lớp.

– Chia thành các nhóm, mỗi nhóm từ 6 đến 8 học sinh.

Gợi ý

– Thực hiện đo và tính diện tích nền của phòng học (S1).

– Đo và tính tổng diện tích các cửa gồm cửa ra ngoài, cửa sổ (S2).

– Áp dụng công thức tính chỉ số mức ánh sáng của phòng học: \(A=\frac{S_2}{S_1}.100\)

– So sánh chỉ số A với 20 để kết luận việc đạt mức chuẩn về ánh sáng của phòng học:

• Nếu \(A < 20\) thì phòng học không đủ ánh sáng (không đạt mức chuẩn về ánh sáng).

• Nếu \(A \ge 20\) thì phòng học đủ ánh sáng.

Câu hỏi trang 112 Toán 6 tập 1 KNTT

Lớp học của em có đạt mức chuẩn về ánh sáng không?

Trả lời:

Giả sử em đo được:

– Nền của phòng học: chiều dài 9 m, chiều rộng 5 m.

– Cửa ra vào: chiều dài là 2,5 m, chiều rộng là 1,1 m.

– 2 cửa sổ hình vuông cạnh: 1,1 m.

Ta tính được:

Diện tích diện tích nền của phòng học là:

\(S_1= 9.5 = 45 (m^2\))

Diện tích cửa ra ngoài là:

\(2,5. 1,1 = 2,75 (m^2\))

Diện tích 2 cửa sổ là:

\(2. 1,1. 1,1 = 2,42 (m^2\))

Diện tích cửa ra vào và cửa sổ là:

\(S_2= 2,75+2,42=5,17 (m^2\))

Ta có:

\(A=\frac{S_2}{S_1}.100=\frac{5,17}{45}.100= 11,49\)

Vì $11,49 < 20$ hay $A < 20$ nên phòng học không đủ ánh sáng.


Bài trước:

👉 Giải bài 17 18 19 20 trang 110 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 HĐTH&TN: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là Hướng dẫn giải HĐTH&TN: Tấm thiệp và phòng học của em sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com