Soạn bài Ai ơi mồng 9 tháng 4 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn soạn Bài 6. Chuyện kể về những người anh hùng. Nội dung bài Soạn bài Ai ơi mồng 9 tháng 4 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 6, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng.


VĂN BẢN 3

Ai ơi mồng 9 tháng 4

Sau khi đọc

Nội dung chính:

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuyết minh về Hội Gióng. Người viết cung cấp những thông tin như thời gian, địa điểm, ý nghĩa và đặc biệt là các nghi thức độc đáo.

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1 trang 15 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Văn bản này thuật lại sự kiện gì?

Trả lời:

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 thuật lại sự kiện lễ hội Gióng.


Câu 2 trang 15 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Đoạn mở đầu của văn bản nêu rõ những thông tin gì?

Trả lời:

Đoạn mở đầu của văn bản nêu rõ những thông tin:

– Hội Gióng diễn ra vào mùng 9 tháng 4 âm lịch hàng năm.

– Lễ hội Gióng là một trong những lễ hội lớn nhất ở Bắc Bộ.


Câu 3 trang 15 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Hội Gióng diễn ra ở những địa điểm nào? Những địa điểm đó nhắc em nhớ đến các chi tiết nào trong truyền thuyết Thánh Gióng?

Trả lời:

Địa điểm Ý nghĩa
Cố Viên nay ở giữa đồng thôn Đổng Viên, tương truyền là vườn cà của mẹ Gióng, là nơi mà bà đã giẫm phải vết chân ông Đổng. Gợi nhắc đến việc mẹ Gióng ướm chân vào vết chân và thụ thai sinh ra Thánh Gióng.
Miếu Ban, thuộc thôn Phù Dực, là nơi Thánh được sinh ra. Gợi nhắc đến việc Gióng được sinh ra tại ngôi nhà nhỏ.
Đền Mẫu là nơi thờ mẹ Gióng, ở ngoài đê. Gợi nhắc đến người mẹ sinh ra Gióng.
Đền Thượng là nơi thờ phụng Thánh. Gợi nhắc đến việc vua Hùng đời thứ sáu cho xây dựng đền để tưởng nhớ Thánh Gióng có công đánh giặc giữ nước.

Câu 4 trang 16 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng với các nội dung: thứ tự, thời gian, không gian, sự kiện, người tham gia.

Trả lời:

Thứ tự Thời gian Không gian Sự kiện Người tham gia
1 Từ 1-3 âm lịch đến 5-4 âm lịch Tại làng Chuẩn bị lễ hội. Dân làng
2 Từ ngày mồng 6 Đền Mẫu Diễn ra lễ hội, lễ rước cờ tới đền Mẫu, rước cơm chay lên đền Thượng. Dân làng
3 Mồng 8 Đền Hạ và Đền Thượng Rước nước từ đền Hạ về đền Thượng. Dân làng
4 Mồng 9 Thủy đình của đền Thượng Múa hát thờ, hội trận và lễ khao quân. Dân làng
5 Mồng 10 Tại làng Duyệt quân, tạ ơn Thánh. Dân làng
6 Mồng 11 Tại làng Làm lễ rửa khí. Dân làng
7 Mồng 12 Tại làng Làm lễ rước cờ báo tin thắng trận với trời đất. Dân làng

Câu 5 trang 16 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Một số hình ảnh, hoạt động trong lễ hội được tác giả bài viết giải thích rõ ý nghĩa tượng trưng. Tìm và liệt kê các hình ảnh, hoạt động đó.

Trả lời:

Các hình ảnh, hoạt động trong lễ hội mang ý nghĩa tượng trưng:

– Mồng 8 có lễ rước nước từ đền Hạ về đền Thượng: tượng trưng cho việc tôi luyện vũ khí trước khi đánh giặc.

– Mồng 9 vào chính hội có múa hát thờ, có hội trận và lễ khao quân: Hội trận mô phỏng lại, tượng trưng cho cảnh Thánh Gióng đánh giặc tại cánh đồng, có 28 đạo quân thù, có đạo quân mục đồng.

– Ngày 12 có lễ rước cờ, tượng trưng cho báo tin chiến thắng với trời đất.


Câu 6 trang 16 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Theo tác giả bài viết, lễ hội Gióng có ý nghĩa, giá trị gì?

Trả lời:

Theo tác giả bài viết, lễ hội Gióng là 1 di sản vô giá của văn hóa dân tộc, là dịp để mỗi người Việt Nam có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, thực tại và hư vô, thiêng liêng và trần thế,… Lễ hội cần được bảo tồn và phát huy để giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp cho muôn đời.

Hoặc:

Theo tác giả, lễ hội Gióng là dịp diễn ra những nghi thức lễ với thao tác thuần thục, mang tính nghệ thuật và biểu trưng cao. Đồng thời, lễ hội Gióng còn là dịp để mỗi người Việt Nam cảm nhận mối quan hệ nhiều chiều: cá nhân và cộng đồng, thực tại và hư vô, thiêng liêng và trần thế,… Tất cả đều là những giá trị văn hóa được lưu giữ mãi mai sau trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Hoặc:

Đây là một di sản vô giá trị của văn hóa dân tộc, là dịp để dân tộc cảm nhận được mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, thiêng liêng và trần thế,…


Bài trước:

👉 Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 13 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Ai ơi mồng 9 tháng 4 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com