Soạn bài Bài tập làm văn sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn soạn Bài 8. Khác biệt và gần gũi. Nội dung bài Soạn bài Bài tập làm văn sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 6, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng.


VĂN BẢN 3

Bài tập làm văn

Sau khi đọc

Nội dung chính:

Tác phẩm là câu chuyện vui vẻ về việc hai người cùng muốn giúp Ni-cô-la làm văn kể về người bạn thân nhất nhưng vì mâu thuẫn mà không thể thực hiện được. Qua bài, Ni-cô-la nhận ra, bài văn mình phải tự viết thì mới có cá tính và độc đáo được.

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1 trang 66 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Do đâu khi làm bài tập làm văn, Ni-cô-la phải nhờ đến bố?

Trả lời:

Khi làm bài tập làm văn, Ni-cô-la phải nhờ đến bố vì:

– Bố Ni-cô-la thật sự rất khá và còn giỏi về tập làm văn. Các thầy giáo còn nói bố là cả một Ban-dắc.

– Bài tập làm văn cần viết dàn ý, có bố cục.


Câu 2 trang 66 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Vì sao bố Ni-cô-la lại tỏ ra sốt sắng giúp cậu con trai làm bài văn?

Trả lời:

Bố Ni-cô-la lại tỏ ra sốt sắng giúp cậu con trai làm bài văn vì: Trong khi bố đang yêu cầu Ni-cô-la chọn về người bạn thân nhất để miêu tả và bố sốt sắng muốn biết bạn thân nhất của con là ai, thì có người hàng xóm của bố nhấn chuông cửa. Ông Ble-đúc thích gây sự với bố, muốn cùng bố đánh cờ và tỏ ý muốn cùng bố làm bài tập làm văn giúp con.


Câu 3 trang 66 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Ai là người bạn thân nhất của cậu bé – đó là điều cả bố của Ni-cô-la và ông Ble-đúc cần phải biết khi muốn làm hộ bài tập làm văn. Vì sao vậy?

Trả lời:

– Ác-nhăng là người bạn thân nhất của cậu bé.

– Cả bố của Ni-co-la và ông Ble-đúc cần phải biết khi muốn làm hộ bài tập làm văn vì:

+ Khi nói với bố, Ni-co-la kể ra nhiều tên những người bạn thân và chưa chọn được người bạn thân nhất.

+ Khi nói với ông Ble-đúc, Ni-co-la chưa kịp nói thì bố đã ngắt lời không kịp để cậu bé nói

⇒ Chính vì thế, cả hai người đều chưa biết được bạn thân nhất của cậu bé là ai.


Câu 4 trang 66 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Vì sao khi Ni-cô-la đã kể ra nhiều người bạn thân của mình mà bố vẫn cảm thấy khó viết?

Trả lời:

Khi Ni-co-la đã kể ra nhiều người bạn thân của mình mà bố vẫn cảm thấy khó viết vì cậu bé có cả hàng đống bạn thân. Ni-co-la giới thiệu tất cả 6 bạn và bố đã ngạc nhiên, tròn mắt ra nhìn cậu bé.


Câu 5 trang 66 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Tôi hiểu rằng bài tập làm văn của tôi thì tốt nhất tôi tự làm một mình – nhân vật trong câu chuyện rút ra kinh nghiệm như thế nào qua những gì đã xảy ra khi nhờ bố làm bài. Em có đồng ý với điều đó không? Vì sao?

Trả lời:

Em đồng ý với ý kiến của nhân vật. Vì chỉ khi tự mình thực hiện, tự mình viết thì mới thể hiện được cá tính, nét độc đáo riêng biệt của mình.


Câu 6 trang 66 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Nếu gặp một đề văn như của Ni-cô-la việc đầu tiên phải làm là gì?

Trả lời:

Nếu gặp một đề văn như của Ni-co-la việc đầu tiên em làm là lập dàn ý cho ngắn gọn cho bài văn và viết theo dàn ý đã lập.


Bài trước:

👉 Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 61 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Bài tập làm văn sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com