Soạn bài Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn soạn BÀI 5: TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN BẢN THÂN. Nội dung bài Soạn bài Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


VĂN BẢN 2

CÁCH GHI CHÉP ĐỂ NẮM CHẮC NỘI DUNG BÀI HỌC

Nội dung chính:

Văn bản hướng dẫn cách ghi chép thông tin nhanh và nắm thông tin hiệu quả.


Chuẩn bị đọc

Câu hỏi trang 102 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Mỗi khi đọc lại phần ghi chép bài học trong các trang vở của mình, em có thấy nội dung ghi chép của em dễ hiểu, dễ nhớ hay không?

Trả lời:

Mỗi khi đọc lại phần ghi chép bài học trong các trang vở của mình, em thấy nội dung ghi chép của em dễ nhìn tuy nhiên chưa giúp em dễ nhớ khi đọc lại vì chưa có sự ghi chép khoa học, dễ hiểu.


Trải nghiệm cùng văn bản

1. Dự đoán trang 102 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Đoạn văn in nghiêng có vai trò như thế nào trong văn bản?

Trả lời:

Đoạn văn in nghiêng có vai trò giải thích ý nghĩa cho các thuật ngữ chính mà văn bản nhắc tới.


2. Liên hệ trang 103 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Đã bao giờ em dùng các “mẹo nhỏ” này trong ghi chép chưa?

Trả lời:

Đôi khi em cũng từng sử dụng các “mẹo nhỏ” được nêu trong mục này.


Suy ngẫm và phản hồi

Câu 1 trang 105 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Những dấu hiệu nào trong văn bản trên giúp em nhận ra đây là văn bản giải thích về một quy tắc hay luật lệ, cách thức hoạt động? Mục đích của văn bản này là gì?

Trả lời:

Những dấu hiệu giúp em nhận biết văn bản trên là một văn bản giải thích về một quy tắc hay luật lệ, cách thức trong hoạt động:

– Các bước hướng dẫn và các đề mục rõ ràng, có hình ảnh minh họa cụ thể.

– Giới thiệu những mẹo đọc liên quan đến hoạt động học tập.

– Cung cấp thông tin bổ ích và được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu.

Mục đích văn bản: hướng dẫn học sinh cách ghi chép khoa học để nắm thông tin văn bản nhanh, khi đọc lại cũng dễ nhớ lại nhanh hơn.


Câu 2 trang 105 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Xác định thông tin cơ bản của văn bản. Nhận xét về mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích của văn bản trên.

Trả lời:

– Thông tin cơ bản của văn bản trên: hướng dẫn cách ghi chép thông tin nhanh và nắm thông tin hiệu quả.

– Nhận xét về mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích viết của văn bản:

+ Đặc điểm văn bản: dễ hiểu, ngắn gọn, các đề mục rõ ràng và có hình ảnh minh họa.

+ Mục đích viết văn bản: hướng dẫn học sinh cách ghi chép khoa học để nắm bắt thông tin văn bản nhanh nhất.

⇒ Đặc điểm trình bày của văn bản có sự gần gũi, phối hợp chặt chẽ với nhau để làm rõ mục đích hướng dẫn ghi chép nhanh.


Câu 3 trang 105 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Hình minh họa trong mục A (mục 1. Phân vùng) đã hỗ trợ như thế nào cho phần lời trong việc thể hiện thông tin cơ bản ở phần này?

Trả lời:

Hình minh họa trong mục A đã giúp cho người đọc hình dung một cách cụ thể hơn, giúp phần lời được thể hiện rõ ràng hơn.


Câu 4 trang 105 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Việc tách riêng mỗi “mẹo nhỏ” trong ghi chép thành một đoạn riêng và đánh dấu bằng gạch đầu dòng trong mục Mẹo nhỏ giúp ghi chép để khi đọc là hiểu ngay có tác dụng gì trong việc thể hiện thông tin chi tiết của văn bản?

Trả lời:

Tác dụng: Làm thông tin sáng rõ, dễ hiểu hơn. Qua mẹo này, học sinh nắm bắt nhanh bài đọc và tiếp thu cách ghi chép thông tin hiệu quả nhất có thể.


Câu 5 trang 105 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Theo em, các từ ngữ, câu văn được in đậm và được đánh dấu bằng các chữ số 1, 2, 3, 4 ở một số dòng trong mục B (Học cách tìm nội dung chính) có tác dụng gì trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản?

Trả lời:

Tác dụng: Nêu những nội dung chính trong việc thể hiện thông cơ bản của văn bản.


Câu 6 trang 105 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Văn bản đã mang lại những điều có ích gì cho việc ghi chép trong học tập của em?

Trả lời:

Văn bản đã mang lại nhiều điều có ích cho việc ghi chép trong học tập của em như:

– Cách lập ra quy tắc ghi chép.

– Cách tìm nội dung chính.

– Cách phân tích và đối chiếu.

⇒ Đây đều là những điều cần thiết cho việc ghi chép giúp em ghi chép khoa học và dễ hiểu hơn.


Bài trước:

👉 Soạn bài Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Bài học từ cây cau sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com