Soạn bài Chân, tay, tai, mắt, miệng sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn soạn BÀI 2: BÀI HỌC CUỘC SỐNG. Nội dung bài Soạn bài Chân, tay, tai, mắt, miệng sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG

Nội dung chính:

Từ câu chuyện của Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng, truyện nêu ra bài học: Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại; do đó, phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau.


Hướng dẫn đọc

Câu 1 trang 44 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Tóm tắt ngắn gọn văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng.

Trả lời:

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai tị nạnh với lão Miệng chỉ biết ăn không biết làm nên bàn nhau không làm gì để lão Miệng không có gì ăn. Nhưng mấy ngày sau cả thảy đều mệt mỏi rã rời. Mọi người cũng phát hiện ra lão Miệng cũng làm việc như họ, công việc của lão là nhai thức ăn để tiếp sức lực cho tất cả. Nhận ra sai lầm, Chân, Tay, Tai, Mắt đến xin lỗi và cho lão Miệng ăn và trở lại khỏe mạnh. Từ đó họ sống hòa thuận với nhau.


Câu 2 trang 44 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Liệt kê những dấu hiệu giúp em nhận biết văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng là truyện ngụ ngôn.

Các yếu tố cần xem xét Dấu hiệu nhận biết yếu tố của truyện ngụ ngôn trong Chân, tay, tai, mắt, miệng
Đề tài
Sự kiện, tình huống
Cốt truyện
Nhân vật
Không gian, thời gian

Trả lời:

Các yếu tố cần xem xét Dấu hiệu nhận biết yếu tố của truyện ngụ ngôn trong Chân, tay, tai, mắt, miệng
Đề tài Bài học về tinh thần đoàn kết, sống trách nhiệm, biết thấu hiểu.
Sự kiện, tình huống Sự tị nạnh, so bì, hơn thua của Chân, Tay, Tai, Mắt với lão Miệng.
Cốt truyện Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai khó chịu với lão Miệng chỉ ăn không làm nên đã bàn nhau đình công để lão Miệng không có gì ăn.
Nhân vật Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng
Không gian, thời gian – Không gian: trên cơ thể con người.
– Thời gian: Không xác định cụ thể.

Câu 3 trang 45 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Sai lầm trong cách đối xử của các nhân vật chân, tay, tai, mắt đối với lão miệng giúp em rút ra bài học gì?

Trả lời:

Bài học em rút ra:

– Sống trong một tập thể, mọi người phải biết nương tựa, chia sẻ, giúp đỡ nhau, không thể sống tách biệt, sống một mình được.

– Mỗi người đều có vai trò, trách nhiệm riêng của mình, không thể so bì, tị nạnh công việc với nhau.

– Trong công việc hay những vấn đề khác của cuộc sống, chúng ta cần có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, hợp tác, tôn trọng công sức và vai trò của từng người, sự tính toán ích kỉ, thiệt hơn sẽ chỉ ảnh hưởng xấu đến lợi ích chung.


Bài trước:

👉 Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 41 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Chân, tay, tai, mắt, miệng sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com