Soạn bài Đọc mở rộng trang 114 sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn soạn Bài 9. HÔM NAY VÀ NGÀY MAI. Nội dung bài Soạn bài Đọc mở rộng trang 114 sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 8, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


ĐỌC MỞ RỘNG

Câu 1 trang 114 Ngữ Văn 8 tập 2 KNTT

Tìm đọc 1 số văn bản nghị luận văn học viết về nhà văn và tác phẩm; văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới thiệu 1 bộ phim. Ghi vào nhật kí đọc sách những thông tin quan trọng của các văn bản đã đọc.

Trả lời:

– Cảm nhận bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến: https://www.thivien.net/C%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-b%C3%A0i-th%C6%A1-Thu-%C4%91i%E1%BA%BFu-c%E1%BB%A7a-Nguy%E1%BB%85n-Khuy%E1%BA%BFn/reply-XM2qduHfy0gUSwsIICkCiA

– Giải thích hiện tượng sóng thần: https://khoahoc.tv/song-than-la-gi-khi-nao-xay-ra-song-than-82176

– Giới thiệu loạt phim Hành tinh của chúng ta: https://www.netflix.com/vn/title/80049832


Câu 2 trang 114 Ngữ Văn 8 tập 2 KNTT

Trao đổi với các bạn về:

– Nội dung chính của mỗi văn bản.

– Luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận văn học; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề; những cách tiếp nhận khác nhau đối với một văn bản văn học.

– Đặc điểm của văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên, văn bản giới thiệu một bộ phim; cách triển khai nội dung trong văn bản thông tin; hiệu quả biểu đạt của phương tiện phi ngôn ngữ; mối liên hệ giữa thông tin trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.

Trả lời:

STT Kiểu văn bản Nội dung Cách triển khai và hình thức trình bày
1 Giải thích một hiện tượng tự nhiên Trình bày về nguyên nhân xuất hiện, cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên và những tác động của nó tới cảnh quan, đời sống con người + Phần mở đầu: Giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên muốn giải thích.

+ Phần nội dung: giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên. Tác động của nó đối với cảnh quan và đời sống,

+ Phần kết thúc: Tóm tắt nội dung giải thích hoặc nêu thái độ, hành động cần có của con người.

2 Giới thiệu một bộ phim đã xem Giới thiệu nội dung và thông điệp từ bộ phim, kết hợp với những trăn trở và quá trình làm ra bộ phim + Phần mở đầu: Giới thiệu khái quát về bộ phim đã xem.

+ Phần nội dung: Trình bày khái quát về quy mô và các phần của bộ phim, nội dung chính, thông điệp cùng những cảnh quay đắt giá.

+ Phần kết thúc: Tóm tắt lại nội dung đã giới thiệu hoặc khẳng định về vai trò, ý nghĩa của bộ phim.

3 Kiến nghị về một vấn đề đời sống Đưa ra kiến nghị, đề xuất trước một vấn đề, tình huống nào đó trong đời sống – Có đầy đủ các yếu tố của một văn bản hành chính công vụ như quốc hiệu, tiêu ngữ, ký tên,…

– Cung cấp thông tin về người viết kiến nghị.

– Khái quát bối cảnh viết kiến nghị.

– Trình bày cô đọng về các vấn đề liên quan.

– Bày tỏ mong muốn kiến nghị được xem xét, giải quyết.


Bài trước:

👉 Soạn bài Dấu chân sinh thái của mỗi người và thông điệp từ Trái Đất sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Thách thức đầu tiên: Đọc như một hành trình sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Đọc mở rộng trang 114 sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com