Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 111 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn soạn Bài 10. Văn bản thông tin. Nội dung bài Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 111 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 6, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng.


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

Câu 1 trang 111 Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều

Tìm đọc thông tin về một số sự kiện văn hóa, thể thao, khoa học, … nổi bật ở trong nước và quốc tế; những bài viết nêu lên nguyên nhân và kết quả của các sự việc, sự kiện lớn trên báo chí và các phương tiện truyền thông hằng ngày.


Câu 2 trang 111 Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều

Ghi chép lại những thông tin chính về một sự kiện mà em ấn tượng nhất; trình bày các thông tin ấy theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.


Câu 3 trang 111 Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều

Tóm tắt một số văn bản thông tin đã đọc; tìm một biên bản trong thực tế và nhận xét sau khi đối chiếu với mẫu biên bản đã học trong Bài 10.


Bài trước:

👉 Soạn bài World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua? sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 111 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com