Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 10 sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn soạn Bài 6. BÀI HỌC CUỘC SỐNG. Nội dung bài Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 10 sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


Thực hành tiếng Việt

THÀNH NGỮ

Câu 1 trang 10 Ngữ Văn 7 tập 2 KNTT

Chỉ ra và giải nghĩa thành ngữ trong các câu sau:

a. Tất cả những cái đó cám dỗ tôi hơn là quy tắc về phân từ; nhưng tôi cưỡng lại được, và ba chân bốn cẳng chạy đến trường.

(An-phông-xơ Đô-đê (Alphonse Daudet), Buổi học cuối cùng)

b. Lại có khi tôi cảm thấy mình dũng mãnh đến nỗi dù có phải chuyển núi dời sông tôi cũng sẵn sàng.

(Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp, Người thầy đầu tiên)

Trả lời:

a. Thành ngữ: Ba chân bốn cẳng: Cuống cuồng, vội vã, nhanh chóng.

b. Thành ngữ: Chuyển núi dời sông: Việc cần thực hiện rất khó khăn, gian khổ.


Câu 2 trang 11 Ngữ Văn 7 tập 2 KNTT

Thử thay thành ngữ (in đậm) trong các câu sau bằng từ ngữ có ý nghĩa tương đương, rồi rút ra nhận xét:

a. Thành ra có bao nhiêu gõ hỏng bỏ hết và bao nhiêu vốn liếng đi đời nhà ma sạch.

(Đẽo cày giữa đường)

b. Giờ đây, công chúa là một chị phụ bếp, thôi thì thượng vàng hạ cám, việc gì cũng phải làm.

(Vua chích chòe)

Trả lời:

a. Thành ra có bao nhiêu gỗ hỏng bỏ hết và biết bao nhiêu vốn liếng mất sạch.

b. Giờ đây công chúa là một chị phụ bếp, thôi thì tất cả / từ sang đến hèn, việc gì cũng phải làm.

⇒ Nhận xét: câu có sử dụng thành ngữ bóng bẩy, giàu liên tưởng hơn là câu sử dụng từ ngữ thông thường.


Câu 3 trang 11 Ngữ Văn 7 tập 2 KNTT

Nhận xét về việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở hai trường hợp sau:

a. Anh làm việc này chắc nhiều người góp cho những ý kiến hay. Khác gì đẽo cày giữa đường.

b. Chín người mười ý, tôi biết nghe theo ai bây giờ? Thật là đẽo cày giữa đường.

Trả lời:

Cả hai câu đều sử dụng thành ngữ để cho câu bóng bẩy, giàu liên tưởng. Tuy nhiên xét theo ngữ cảnh thì câu a sử dụng thành ngữ sẽ phù hợp hơn với ý nghĩa biểu thị của thành ngữ (đẽo cày giữa đường: những con người bị động, thiếu chủ ý,…).

Hoặc:

– Việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở trường hợp (a) chưa hợp lí. Vì đẽo cày giữa đường nói đến hành động một cách thiếu chủ kiến, quá bị động bởi ý kiến của những người xung quanh nên cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì trong khi câu thứ nhất ở trường hợp (a) chỉ cho thấy đối tượng giao tiếp được nhiều người góp cho những ý kiến hay mà không nói anh ta có thiếu chủ kiến hay bị động hay không.

– Việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở trường hợp (b) là hợp lí. Vì người nói đã nhận được người ý kiến của người khác, nhưng còn đang phân vân, chưa đưa ra được chủ kiến của mình.


Câu 4 trang 11 Ngữ Văn 7 tập 2 KNTT

Hãy đặt 4 câu, mỗi câu sử dụng một trong các thành ngữ sau:

a. Học một biết mười

b. Học hay, cày biết

c. Mở mày mở mặt

d. Mở cở trong bụng

Trả lời:

Ta có thể đặt câu như sau:

a. Những con người thông minh thường học một biết mười.

Bạn an lớp tôi thật thong minh, học một biết mười.

Thần đồng là những đứa bé có khả năng rất đặc biệt: học một tiết mười.

b. Mỗi chúng ta cần học hay, cày biết để ngày càng hoàn thiện bản thân.

Học phải đi đôi với làm thì mới có thể học hay cày biết được.

Mẹ bảo: Anh Thành giỏi giang, học hay, cày biết, ở đâu cũng sống được.

c. Lan được toàn thành phố tuyên dương vì đạt giải quốc gia khiến cho bố mẹ mở mày mở mặt.

Có con cái học giỏi làm bố mẹ cũng phải mở mày mở mặt.

Con cái khôn ngoan, hiếu thuận làm cho cha mẹ mở mày mở mặt.

d. Cuối tuần, tôi được đi sang Mỹ du lịch, khi nghe tin, tôi vui như mở cờ trong bụng.

Nghe được tin ngày mai tòa soạn nghỉ bố như mở cờ trong bụng.

Biết bài kiểm tra phần nói tiếng Anh của mình được đánh giá cao, tôi như mở cờ trong bụng.


Bài trước:

👉 Soạn bài Đẽo cày giữa đường, Ếch ngồi đáy giếng, Con mối và con kiến sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Một số câu tục ngữ Việt Nam sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 10 sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com