Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 69 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn soạn Bài 3. Truyện khoa học viễn tưởng. Nội dung bài Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 69 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

Câu 1 trang 69 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Tìm phó từ trong các câu sau. Cho biết chúng đi kèm từ loại nào và bổ sung ý nghĩa gì cho từ trung tâm.

a) Con vật khủng khiếp quá! (Véc-nơ)

b) Đúng là tàu đang đỗ ở chỗ nước trong … (Véc-nơ)

c) Vòi và đuôi bạch tuộc có khả năng mọc lại. (Véc-nơ)

d) Anh đừng để tâm đến chuyện hôm nay. (Bret-bơ-ly)

Trả lời:

a) Phó từ: quá bổ sung ý nghĩa về mức độ cho tính từ khủng khiếp.

b) Phó từ: đúng là bổ sung ý nghĩa về sự khẳng định cho danh từ tàu.

c) Phó từ:  bổ sung ý nghĩa về sự khẳng định cho động từ mọc lại.

d) Phó từ: đừng bổ sung ý nghĩa về sự phủ định cho động từ để tâm.

Hoặc:

Câu Phó từ Bổ sung
a) quá Ý nghĩa mức cho tính từ khủng khiếp
b) đang Ý nghĩa thời gian tiếp diễn cho động từ đỗ
c) lại Ý nghĩa chỉ sự lặp lại cho động từ mọc
d) đừng Ý nghĩa phủ định và mục đích được nói tới cho động từ để tâm

Câu 2 trang 70 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Tìm số từ trong những câu dưới đây. Xác định nghĩa mà số từ bổ sung cho danh từ trung tâm. Chỉ ra hiện tượng biến đổi thanh điệu hoặc phụ âm đầu một số yếu tố cấu tạo trong các số từ là từ ghép.

a) Ở bên phải cửa sổ xuất hiện bảy con bạch tuộc nữa. (Véc-nơ)

b) Ở đó đã tập hợp chừng hai mươi người cầm rìu sẵn sàng chiến đấu. (Véc-nơ)

c) Cuộc chiến đấu kéo dài mười lăm phút. (Véc-nơ)

d) Căn Háp có hệ thống liên lạc phụ thứ hai và thứ ba. (En-đi Uya)

Trả lời:

a) Số từ: bảy → biểu thị số lượng con bạch tuộc

b) Số từ: hai mươi → biểu thị số lượng người tham gia

c) Số từ: mười lăm → biểu thị thời gian chính xác của cuộc chiến đấu

d) Số từ: thứ hai và thứ ba → biểu thị thứ tự

Hoặc:

Câu Số từ Ý nghĩa
a) bảy chỉ số lượng cho danh từ trung tâm “bạch tuộc”
b) hai mươi chỉ số lượng cho danh từ trung tâm “người”
c) mười lăm bổ sung ý nghĩa thời gian cho danh từ trung tâm “cuộc chiến đấu”
d) hai, ba chỉ thứ tự cho danh từ trung tâm “hệ thống liên lạc phụ”

Câu 3 trang 70 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Các tổ hợp “số từ+ danh từ” in đậm trong những câu dưới đây giúp em hình dung về loài bạch tuộc như thế nào?

a) Đó là một con bạch tuộc dài chừng tám mét. (Véc-nơ)

b) Thân nó hình thoi phình ở giữa, là một khối thịt nặng chừng hai mươi, hai lăm tấn. (Véc-nơ)

c) Con quái vật có tám vòi thì bảy vòi đã bị chặt đứt. (Véc-nơ)

Trả lời:

a) Tổ hợp “tám mét” giúp em hình dung được đây là một con bạch tuộc rất dài, rất lớn.

b) Tổ hợp “hai mươi, hai lăm tấn” giúp em hình dung được con bạch tuộc này rất nặng.

c) Tổ hợp “tám vòi”, “bảy vòi” giúp em hình dung con bạch tuộc này có rất nhiều xúc tu.

Hoặc:

a) Tổ hợp “số từ + danh từ” cho biết chiều dài thân hình của con bạch tuộc là rất lớn.

b) Tổ hợp “số từ + danh từ” cho biết khối lượng bạch tuộc, giúp em hình dung ra một loài vật khổng lồ và nguy hiểm.

c) Tổ hợp “số từ + danh từ” cho biết số vòi bị chặt đứt của con bạch tuộc, qua đó hình dung về thương tật của con vật cũng như sự chiến đấu dũng cảm của con người.


Câu 4 trang 70 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Viết một đoạn văn (khoảng 5 – 7 dòng) nêu cảm nghĩ của em sau khi học văn bản Bạch tuộc (Véc-nơ), trong đó có sử dụng phó từ và số từ. Xác định nghĩa mà phó từ, số từ bổ sung cho danh từ trung tâm trong đoạn văn đó.

Trả lời:

Bạch tuộc là một trích đoạn rất hay mô tả sinh động cuộc chiến giữa con người với thiên nhiên. Cách thuyền trưởng Nemo và những người trên tàu chiến đấu với con bạch tuộc đã dạy cho em ba bài học lớn. Bài học thứ nhất là hãy dũng cảm và kiên cường khi gặp phải khó khăn thử thách. Bài học thứ hai là bài học về sự đoàn kết, kề vai sát cánh cùng chiến đấu vượt qua gian nan. Bài học thứ ba, cũng là bài học lớn nhất, đó là phải sống hòa hợp và biết ơn môi trường sống, mẹ thiên nhiên, không ngừng khám phá tìm tòi những điều kỳ bí xung quanh.

Hoặc:

Văn bản Bạch tuộc để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất về sự nguy hiểm của tự nhiên và sự dũng cảm của con người. Thứ nhất, đó là thiên nhiên ẩn chứa đầy sự nguy hiểm, rình rập thể hiện qua sự xuất hiện của một con bạch tuộc khổng lồ, tấn công con người. Thứ hai, những người trên tàu đã đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau cùng tiêu diệt con quái vật biển và tiếp tục hành trình. Qua đó, em thấy được sự tưởng tượng của con người là vô hạn, nó không vô nghĩa mà thể hiện cả ý chí, nguyện vọng mà người viết muốn gửi gắm đến người đọc.

– Số từ: thứ nhất, thứ hai → biểu thị thứ tự xuất hiện

Số từ: một → biểu thị số lượng

– Phó từ: nhất → biểu thị mức độ

Phó từ: đã → biểu thị thời gian

Phó từ: cùng → biểu thị sự tương tự


Bài trước:

👉 Soạn bài Chất làm gỉ sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Nhật trình Sol 6 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 69 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com