Soạn bài Tự đánh giá: Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn soạn Bài 5. Văn bản thông tin. Nội dung bài Soạn bài Tự đánh giá: Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


TỰ ĐÁNH GIÁ

TRÒ CHƠI DÂN GIAN CỦA NGƯỜI KHMER NAM BỘ

Câu 1 trang 117 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Văn bản trên giới thiệu trò chơi gì và của dân tộc nào?

A. Đánh Khăng của người Kinh

B. Đánh trỏng của người Khmer

C. Đánh kol của người Khmer

D. Đánh kol của người Chăm

Trả lời:

Văn bản giới thiệu trò chơi đánh kol của người Khmer

⇒ Đáp án: C.


Câu 2 trang 117 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Theo văn bản, phần lớn người Khmer cư trú và sinh sống ở đâu?

A. Nam Trung Bộ

B. Đồng bằng song Cửu Long

C. Kon Tum

D. Đông Nam Bộ

Trả lời:

Theo văn bản, phần lớn người Khmer cư trú và sinh sống ở Đồng bằng sông Cửu Long.

⇒ Đáp án: B.


Câu 3 trang 117 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Các trò chơi dân gian tiêu biểu của người Khmer thường được tổ chức ở đâu?

A. Tại các phum, sóc, sân chùa, trường học

B. Chỉ ở sân các trường học phổ thông

C. Chỉ tại các sân chùa có diện tích rộng

D. Chỉ ở các bãi đất rộng của phum, sóc

Trả lời:

Các trò chơi dân gian tiêu biểu của người Khmer thường được tổ chức ở các phum, sóc, sân chùa, trường học.

⇒ Đáp án: A.


Câu 4 trang 117 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Kol là gì?

A. Một khúc cây tròn, ngắn, dài, chừng 5-10 cm, bằng ngón tay cái

B. Một khúc cây tròn, ngắn, cứng, dài, chừng 3-5 cm, bằng ngón tay cái

C. Một khúc cây tròn, ngắn, cứng, dài, chừng 5-8 cm, bằng ngón tay cái

D. Một khúc cây tre, dài chừng 5-8 cm, bằng ngón tay cái, có màu xanh

Trả lời:

Kol là một khúc cây tròn, ngắn, cứng, dài chừng 5 đến 8 xăng-ti-mét, bằng ngón tay cái.

⇒ Đáp án: C.


Câu 5 trang 117 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Trò chơi đánh kol có quy định gì về số lượng người chơi

A. Bao nhiêu người cũng được

B. Từ 5-10 người một phe

C. Mỗi phe 10 người

D. Mỗi phe 5 người

Trả lời:

Trò chơi đánh kol có quy định người chơi chia làm 2 phe, số lượng từ 5 đến 10 người một phe.

⇒ Đáp án: B.


Câu 6 trang 117 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Phương án nào nêu quy định về kích thước của sân chơi kol?

A. Mỗi phe đứng dàn ngang ở vạch cuối sân

B. Giữa sân có một gạch ngang chia đôi hai bên

C. Một khoảng sân rộng bằng non nửa sân bóng đá

D. Giữa lằn gạch có một lỗ tròn

Trả lời:

Kích thước của sân chơi kol là một khoảng sân rộng bằng non nửa sân bóng đá.

⇒ Đáp án: C.


Câu 7 trang 118 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Câu nào miêu tả động tác bắt đầu cuộc thi chơi kol?

A. Nếu đỡ hụt (không bắt được kol) thì người đỡ phải nhặt khúc kol chạy đến vạch cho vào lỗ

B. Mỗi bên lần lượt cử người cầm khúc gậy gỗ dài chừng 1 mét gõ cho kol bay lên vừa tầm đánh về phía đối phương

C. Người cầm gậy phía bên kia (bắt) chụp được kol thì mang lại lỗ và đánh trả lại phía đối phương

D. Người bị truy đuổi phải truyền khúc kol lại cho phe mình và tìm cách làm sao cho kol vào lỗ là thắng.

Trả lời:

Bắt đầu cuộc chơi kol, mỗi bên lần lượt cử người cầm khúc gậy gỗ dài chừng 1 mét gõ cho kol bay lên vừa tầm và đánh về phía đối phương.

⇒ Đáp án: B.


Câu 8 trang 118 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Quy định về phần thưởng cho đội thắng trong trò chơi kol thường là gì?

A. Người thua phải cõng người thắng

B. Người thua phải quỳ trước người thắng

C. Người thua phải chạy mấy vòng sân.

D. Người thắng được tiền thưởng

Trả lời:

Về phần thưởng cho đội thắng trong trò chơi kol thường là những người bên thua phải cõng những người bên thắng đi một vòng quanh sân.

⇒ Đáp án: A.


Câu 9 trang 118 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Câu nào ở đây có trạng ngữ được mở rộng?

A. Người cầm gậy phía bên kia (bắt) chụp được kol thì mang lại lỗ và đánh trả lại phía đối phương

B. Trên một khoảng đất rộng non nửa sân bóng đá, người chơi chia làm hai phe, từ 5-10 người một phe

C. Người bị truy đuổi phải chuyền khúc kol lại cho phe mình và tìm cách làm sao cho kol vào lỗ là thắng.

D. Chơi kol gần giống như trò chơi đánh trỏng (Nam Bộ), đánh Khăng của người Kinh (phía Bắc)

Trả lời:

Câu có trạng ngữ được mở rộng: Trên một khoảng sân rộng bằng non nửa sân bóng đá, người chơi chia làm hai phe, từ 5 đến 10 người một phe.

⇒ Đáp án: B.


Câu 10 trang 118 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Tìm trong phần mở đầu văn bản, viết ra một câu người viết ca ngợi văn hóa truyền thống của người Khmer Nam Bộ.

Trả lời:

Câu người viết ca ngợi văn hóa truyền thống của người Khmer Nam Bộ là “Cũng như các dân tộc khác, người Khmer có một nền văn hóa đậm đà bản sắc, phong phú và đa dạng”.


Bài trước:

👉 Soạn bài Giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 118 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Tự đánh giá: Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com