Soạn bài Viết biên bản sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn soạn Bài 10. Văn bản thông tin. Nội dung bài Soạn bài Viết biên bản sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 6, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng.


VIẾT

Viết biên bản

1. Định hướng

a) Tùy theo nội dung của từng vụ việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: biên bản ghi chép về một vụ việc hay một cuộc họp.

b) Để viết được một biên bản, cần thực hiện theo quy trình dưới đây:

– Xác định nội dung của biên bản, thể hiện nội dung đó ở tên của biên bản.

– Thu thập thông tin liên quan đến sự việc để viết nội dung của biên bản.

– Tiến hành viết biên bản theo mẫu.

– Đọc, rà soát và chỉnh sửa biên bản (nếu cần).


2. Thực hành

Bài tập trang 106 Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều

Để hưởng ứng Ngày Trái Đất 22-4, trong giờ sinh hoạt lớp, lớp em đã tổ chức thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”. Em hay ghi lại biên bản của buổi thảo luận đó. Có thể viết tay hoặc tạo lập văn bản trên máy tính.

a) Chuẩn bị

– Xác định mục đích ghi biên bản: ghi chép về nội dung buổi thảo luận.

– Chuẩn bị phương tiện ghi biên bản.

– Xem trước mẫu biên bản để nắm được bố cục của một biên bản.

– Ngồi ở vị trí dễ quan sát và lắng nghe mọi người để thu thập thông tin phục vụ cho việc ghi biên bản.

b) Viết

TRƯỜNG THCS …
LỚP 6A…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”

Thời gian bắt đầu: … giờ … phút ngày … tháng … năm 20….

Địa điểm: Phòng học lớp 6A… trường THCS ….

Thành phần tham gia: giáo viên chủ nhiệm, 42 đội viên chi đội 6A…

Chủ trì: Nguyễn Nhật Linh – Lớp trưởng

Thư kí: Phạm Việt Hà – Lớp phó học tập

Nội dung sinh hoạt

(1) Lớp trưởng Nguyễn Nhật Linh đứng lên tổ chức thảo luận, yêu cầu các tổ đưa ra ý kiến về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”.

(2) Các tổ lần lượt trình bày ý kiến.

(3) Lớp trưởng Nguyễn Nhật Linh tổng kết và thư kí Phạm Việt Hà ghi lại trên bảng các ý kiến của cả lớp:

– Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon mà thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.

– Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế”

– Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

– Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc … giờ … phút ngày … tháng … năm 20…

Thư kí

Phạm Việt Hà
Chủ tọa
Linh
Nguyễn Nhật Linh

c) Kiểm tra và chỉnh sửa


BÀI VIẾT THAM KHẢO

Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa

TRƯỜNG THCS …
LỚP 6A…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ “ HẠN CHẾ SỬ DỤNG BAO BÌ NI LÔNG” VÀ “ CHẤT THẢI NHỰA”

Thời gian bắt đầu: … giờ ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: Lớp 6A… trường THCS …

Thành phần tham gia: Cô Nguyễn Thị Ngọc – giáo viên chủ nhiệm, 45 đội viên chi đội 6A…

Chủ trì: Hoàng Thái Hưng – Lớp trưởng

Thư kí: Hoàng Thị Thu- Lớp phó học tập

Nội dung sinh hoạt

Lớp trưởng Nguyễn Nhật Anh đứng lên tổ chức cả lớp thảo luận về chủ đề “ Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa.

Về hoạt động thảo luận đưa ra ý kiến về  “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông” và “chất thải nhựa”:

Sau khi hoạt động thảo luận, tổ trưởng các tổ đưa ra ý kiến và được tổng hợp lại như sau:

1. Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị, thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.

2. Sử dụng quy trình xử lí rác thải “ giảm thiểu- tái sảu dụng- tái chế”

3.  Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế

4.  Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng

5. Phía địa phương hỗ trợ  xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông

Ý kiến của một số cá nhân bổ sung:

1. Tổ chức các chương trình thu gom rác thải, sáng tạo, tái sử dụng những rác thải không sử dụng nữa trở thành những đồ vật hữu ích

2. Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.

3. Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc … h … ngày … tháng … năm 20…

Thư kí

Hoàng Thị Thu

Chủ tọa

Hoàng Thái Hưng


Bài trước:

👉 Soạn bài Tóm tắt văn bản thông tin sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Viết biên bản sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com