Giải bài 1 2 3 4 5 trang 84 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 84 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài giải các bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 83 Toán 6 tập 2 CTST

Trả lời:

Sau bài học này ta biết được: Điểm nằm giữa hai điểm (tô màu đỏ) ở trong hình ảnh của các bức tranh là trung điểm của các đoạn tương ứng.


1. Trung điểm của đoạn thẳng

Hoạt động khám phá trang 83 Toán 6 tập 2 CTST

Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm, vẽ điểm M thuộc AB sao cho AM = MB (Hình 1a).

Trên đoạn thẳng PQ cho điểm N (Hình 1b).

– Đo độ dài các đoạn thẳng NP và NQ.

– Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng NP với NQ.

Em có nhận xét gì về vị trí của điểm M so với các điểm A và B; điểm N so với các điểm P và Q.

Trả lời:

– Ta đo được: NP = 2 cm, NQ = 4 cm.

– Vì 2 cm < 4 cm nên độ dài đoạn thẳng NP < NQ.

– Điểm M nằm chính giữa A và B, MA = MB.

Điểm N không nằm chính giữa hai điểm P và Q vì độ dài NP không bằng độ dài NQ.


Thực hành 1 trang 83 Toán 6 tập 2 CTST

Cho đoạn thẳng MN = 10 cm. I  là một điểm thoả mãn NI = 5cm. Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vẽ hình minh hoạ.

Trả lời:

♦ I là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I nằm giữa hai điểm M và N.

♦ I là không là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu:

+ I không nằm giữa hai điểm M và N:

+ I nằm bên ngoài đường thẳng chứa hai điểm M và N.


2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Thực hành 2 trang 84 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy nêu các cách để xác định trung điểm của cạnh dài của bảng viết trên lớp.

Trả lời:

Để xác định trung điểm của cạnh dài của bảng viết trên lớp, ta làm như sau:

– Đo độ dài cạnh dài của cái bảng.

– Tính một nửa cạnh dài của cái bảng: bằng cách lấy độ dài vừa đo được chia cho 2.

– Xác định điểm nằm trên cạnh dài sao cho điểm đó cách một đầu của bảng bằng độ dài của nửa cạnh dài.

Điểm vừa xác định được chính là trung điểm của cạnh dài của cái bảng.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 trang 84 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 84 Toán 6 tập 2 CTST

Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

(A) MA = MB;

(B) M nằm giữa A, B và MA = MB;

(C) M nằm giữa A và B.

Trả lời:

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó.

Do đó, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi M nằm giữa A, B và MA = MB.

⇒ Đáp án: (B).


Giải bài 2 trang 84 Toán 6 tập 2 CTST

Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên.

a) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

Bài giải:

a) Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC, ta được:

AD = 2 cm, CD = 2 cm, AC = 2 cm, BC = 4 cm.

Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB vì điểm C nằm giữa hai điểm A, B và AC = CB.

b) Trên hình vẽ, ba điểm A, D, C không cùng nằm trên một đường thẳng.

Do đó điểm D không nằm giữa hai điểm A và C.

Vậy điểm D không phải là trung điểm của đoạn thẳng AC.


Giải bài 3 trang 84 Toán 6 tập 2 CTST

Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9 cm. Em hãy cùng các bạn trao đổi với nhau cách cắt thanh gỗ.

Bài giải:

Cắt thanh gỗ thành 2 phần bằng nhau thì điểm cắt là trung điểm của thanh gỗ.

Trung điểm của thanh gỗ được xác định:

– Điểm đó nằm trên thanh gỗ.

– Khoảng cách từ đầu mút của thanh gỗ đến điểm đó là 9 cm.

Ta có cách cắt thanh gỗ như sau:

– Đặt thước dọc theo chiều dài của thanh gỗ, một đầu của thanh trùng với vạch số 0 của thước, đầu kia trùng với vạch số 9.

– Đánh dấu điểm đó.

– Dùng dụng cụ cắt tại điểm vừa đánh dấu, ta được hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9 cm.


Giải bài 4 trang 84 Toán 6 tập 2 CTST

Cho hình vẽ bên.

a) Nêu cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC.

b) Nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM.  Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM và AC?

Bài giải:

a) Cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC:

– Đo độ dài đoạn BC;

– Đặt mép thước trùng với đoạn BC sao cho điểm B trùng với vạch số 0, khi đó điểm C trùng với vị trí bằng nửa độ dài BC;

– Đánh dấu điểm đó là A.

Khi đó A là trung điểm của BC.

Ta có hình vẽ:

b) Cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM:

– Kéo dài đường thẳng BC về phía B;

– Đo độ dài AB: Đặt thước trùng với đoạn AB sao cho vạch số 0 trùng với điểm B, khi đó điểm M nằm ở cùng phía với điểm B và BM có độ dài bằng với AB.

Ta có hình vẽ:

Nhận xét: AB = BM = AC.


Giải bài 5 trang 84 Toán 6 tập 2 CTST

Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng nào? Em hãy nêu cách kiểm tra dự đoán đó.

Bài giải:

Dự đoán: O có thể là trung điểm của các cạnh: AC, DB, MN, KL.

Để kiểm tra dự đoán, ta có thể dùng thước để đo.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 81 82 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 88 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 84 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com