Giải bài 1 2 3 4 trang 87 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §2. Hình chóp tứ giác đều sgk Toán 8 tập 1 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 87 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 8.


§2. HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU

Câu hỏi khởi động trang 84 Toán 8 tập 1 CD

Trong thực tiễn ta thường gặp những vật thể có dạng như ở Hình 11.

Những hình khối có dạng như ở Hình 11 được gọi là hình gì?

Trả lời:

Những hình khối có dạng ở Hình 11 được gọi là hình chóp tứ giác đều.


I. HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU

Hoạt động 1 trang 84 Toán 8 tập 1 CD

Thực hiện các hoạt động sau:

a) Vẽ trên giấy (hay bìa mỏng) 1 hình vuông và 4 hình tam giác với các cạnh và vị trí như ở Hình 12;

b) Cắt rời theo đường viền (màu đỏ) của hình vừa vẽ (phần tô màu) và gấp lại để được hình chóp tứ giác đều như ở Hình 13;

c) Quan sát hình chóp tứ giác đều ở Hình 13 và nêu số mặt, số cạnh của hình chóp tứ giác đều đó.

Trả lời:

a) Học sinh thực hiện theo hướng dẫn.

b) Học sinh thực hiện theo hướng dẫn.

c) Quan sát hình chóp tứ giác đều ở Hình 13, ta thấy hình chóp tứ giác đều có 5 mặt và 8 cạnh.


Hoạt động 2 trang 84 Toán 8 tập 1 CD

Quan sát hình chóp tứ giác đều ở Hình 14 và đọc tên các mặt, các cạnh, đỉnh của hình chóp tứ giác đều đó.

Trả lời:

Hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có:

– Mặt đáy $ABCD$ là hình vuông; Các mặt bên là $SAB, SBC, SCD, SDA$ là những tam giác cân tại $S$.

– Các cạnh đáy $AB, BC, CD, DA$ bằng nhau; Các cạnh bên $SA, SB, SC, SD$ bằng nhau.

– $S$ gọi là đỉnh của hình chóp đều $S. ABCD$.


II. DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU

Luyện tập vận dụng trang 85 Toán 8 tập 1 CD

Cho một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy bằng $10 cm$ và độ dài trung đoạn bằng $15 cm$. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều đó.

Trả lời:

Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều là:

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}(10.4).15 = 300 (c{m^2})\)

III. THỂ TÍCH CỦA HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 87 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 87 Toán 8 tập 1 CD

Trong các miếng bìa ở hình 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, miếng bìa nào có thể gấp lại (theo các nét đứt) để được hình chóp tứ giác đều?

Bài giải:

Hình chóp tứ giác đều có 5 mặt, trong đó có 1 mặt đáy là hình vuông và 4 mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau.

Quan sát hình 19 ta thấy trong các miếng bìa, chỉ có miếng bìa ở hình 19c thỏa mãn có 1 hình vuông và 4 hình tam giác cân bằng nhau nên khi gấp lại (theo các nét đứt) thì được hình chóp tứ giác đều.


Giải bài 2 trang 87 Toán 8 tập 1 CD

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài cạnh đáy bằng $7 cm$ và độ dài trung đoạn bằng $10 cm$. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều đó.

Bài giải:

Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều là:

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}(7.4).10 = 140 (c{m^2})\)


Giải bài 3 trang 87 Toán 8 tập 1 CD

Cho một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy bằng $15 cm$ và chiều cao là $8 cm$. Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều đó.

Bài giải:

Thể tích của hình chóp tứ giác đều đó là.

\(V = \dfrac{1}{3}{.15^2}.8 = 600 (c{m^3})\)


Giải bài 4 trang 87 Toán 8 tập 1 CD

Một mái che giếng trời có dạng hình chóp tứ giác đều với độ dài cạnh đáy khoảng $2,2 m$ và độ dài trung đoạn khoảng $2,8 m$ (Hình 20). Cần phải trả bao nhiêu tiền để làm mái che giếng trời đó? Biết rằng giá để làm mỗi mét vuông mái che được tính là $1 800 000$ đồng (bao gồm tiền vật liệu và tiền công).

Bài giải:

Diện tích xung quanh của mái che giếng trời là.

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}(2,2.4).2,8 = 12,32 ({m^2})\)

Số tiền cần phải trả để làm mái che giếng trời là.

$1800000.12,32 = 22 176 000$ (đồng).


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 83 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 88 89 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 87 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com