Giải bài 1 2 3 trang 25 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §4. Biểu đồ hình quạt tròn sgk Toán 7 tập 2 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 trang 25 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


§4. BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN

Câu hỏi khởi động trang 20 Toán 7 tập 2 CD

Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu (ước đạt) 6,15 triệu tấn gạo, thu được 3,07 tỉ đô la Mỹ. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 21 biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu (tính theo tỉ số phần trăm).

Khối lượng xuất khẩu gạo trắng chiếm bao nhiêu phần trăm?

Trả lời:

Khối lượng xuất khẩu gạo trắng chiếm 45,2%.


I. BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN

Hoạt động 1 trang 20 Toán 7 tập 2 CD

Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 22 biểu diễn kết quả phân loại học tập (tính theo tỉ số phần trăm) của 200 học sinh lớp 7 ở một trường trung học cơ sở.

a) Có bao nhiêu phần trăm học sinh ở mức Tốt? Bao nhiêu phần trăm học sinh ở mức Khá? Bao nhiêu phần trăm học sinh ở mức Đạt?

b) Tổng ba tỉ số phần trăm ghi ở ba hình quạt tròn bằng bao nhiêu?

Trả lời:

a) Qua biểu đồ trên, ta thấy số học sinh ở mức Tốt chiếm 22,5%; số học sinh ở mức Khá chiếm 60%; số học sinh ở mức Đạt chiếm 17,5%.

b) Ta có:

17,5% + 22,5% + 60% = 100%.

Do đó tổng ba tỉ số phần trăm ghi ở ba hình quạt tròn bằng 100%.


Hoạt động 2 trang 22 Toán 7 tập 2 CD

Nêu một số dạng biểu diễn của một tập dữ liệu.

Trả lời:

Một tập dữ liệu có thể được biểu diễn dưới dạng dãy số liệu, biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ quạt tròn,…


II. PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ DỮ LIỆU BIỂU DIỄN BẰNG BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN

GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 trang 25 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 25 Toán 7 tập 2 CD

Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 29 biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính trong ba lĩnh vực: Nông nghiệp, Năng lượng, Chất thải vào năm 2020 của Việt Nam (tính theo tỉ số phần trăm).

a) Lĩnh vực nào chiếm tỉ lệ lớn nhất trong việc tạo ra khí nhà kính ở Việt Nam vào năm 2020?

b) Tính lượng khí nhà kính được tạo ra ở từng lĩnh vực của Việt Nam vào năm 2020. Biết rằng tổng lượng phát thải khí nhà kính trong ba lĩnh vực trên của Việt Nam vào năm 2020 là 466 triệu tấn khí cacbonic tương đương (tức là những khí nhà kính khác đều được quy đổi về khí cacbonic khi tính khối lượng).

c) Nêu một số biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhằm giảm lượng khí thải và giảm bớt tác động của khí nhà kính.

Bài giải:

a) Từ biểu đồ hình quạt tròn ta thấy:

5,71 < 12,51 < 81,78 (%)

Vậy lĩnh vực năng lượng chiếm tỉ lệ lớn nhất (81,78%) trong việc tạo ra khí nhà kính ở Việt Nam vào năm 2020.

b) Lượng khí nhà kính được tạo ra ở lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam vào năm 2020 là:

\(\dfrac{466.12,51}{100} = 58,2966 \approx 58,3\) (triệu tấn khí carbonic tương đương)

Tương tự, lượng khí nhà kính được tạo ra ở lĩnh vực năng lượng và chất thải của Việt Nam vào năm 2020 lần lượt là:

\(\dfrac{466.81,78}{100} = 381,0948 \approx 381,1\);

\(\dfrac{466.5,71}{100} = 26,6086 \approx 26,6\).

c) Một số biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhằm giảm lượng khí thải và giảm bớt tác động của khí nhà kính:

– Nghiêm chỉnh thực hiện và đưa ra các chính sách, điều luật nhằm bảo vệ môi trường Việt Nam nói chung và giảm bớt tác động của khí nhà kính nói riêng.

– Trồng nhiều cây xanh, không phá rừng bừa bãi.

– Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng; sử dụng và phát triển những nguồn năng lượng sạch.

– Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

– Tái sử dụng và tái chế những vật dụng có khả năng tái sử dụng và tái chế.

– Tuyên truyền, nâng cao ý thức và giáo dục người dân về hậu quả của khí thải, hiệu ứng nhà kính.


Giải bài 2 trang 25 Toán 7 tập 2 CD

Tổng lượng khí nhà kính đến từ các hoạt động và lĩnh vực kinh doanh ở Singapore vào năm 2020 là (khoảng) 77,2 triệu tấn khí cacbonic tương đương. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 30 biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính ở từng lĩnh vực của Singapore vào năm 2020 (tính theo tỉ số phần trăm).

a) Tính lượng khí nhà kính được tạo ra ở từng hoạt động và lĩnh vực của Singapore vào năm 2020.

b) Hoàn thành bảng số liệu sau:

Bài giải:

a) Lượng khí nhà kính được tạo ra ở lĩnh vực công nghiệp của Singapore vào năm 2020 là:

\(\dfrac{77,2.60,3}{100} = 46,5516 \approx 46,55\) (triệu tấn khí carbonic tương đương)

Tương tự, lượng khí nhà kính được tạo ra ở các hoạt động và lĩnh vực: xây dựng, vận tải, hộ gia đình, hoạt động và các lĩnh vực khác của Singapore vào năm 2020 lần lượt là:

\(\dfrac{77,2.13,8}{100} = 10,6536 \approx 10,65\) (triệu tấn);

\(\dfrac{77,2.14,5}{100} = 11,194 \approx 11,2\) (triệu tấn);

\(\dfrac{77,2.7,6}{100} = 5,8672 \approx 5,87\) (triệu tấn);

\(\dfrac{77,2.3,8}{100} = 2,9336 \approx 2,93\) (triệu tấn).

b) Hoàn thành bảng số liệu:

Hoạt động, lĩnh vực Công nghiệp Xây dựng Vận tải Hộ gia đình Hoạt động và các lĩnh vực khác
Lượng khí nhà kính (triệu tấn) 46,55 10,65 11,2 5,87 2,93

Giải bài 3 trang 25 Toán 7 tập 2 CD

Với dữ liệu đã nêu ở phần mở đầu:

a) Tính khối lượng xuất khẩu mỗi loại gạo: gạo trắng, gạo thơm, gạo nếp của Việt Nam trong năm 2020.

b) Trong năm 2020, Việt Nam xuất khẩu khối lượng gạo trắng nhiều hơn tổng khối lượng gạo thơm và gạo nếp là bao nhiêu triệu tấn?

Bài giải:

a) Khối lượng xuất khẩu gạo trắng của Việt Nam trong năm 2020 là:

\(\dfrac{6,15.45,2}{100} = 2,7798 \approx 2,78\) (triệu tấn gạo)

Tương tự, khối lượng xuất khẩu gạo thơm, gạo nếp và gạo khác của Việt Nam trong năm 2020 lần lượt là:

\(\dfrac{6,15.26,8}{100} = 1,6482 \approx 1,65\);

\(\dfrac{6,15.9}{100} = 0,5535 \approx 0,55\);

\(\dfrac{6,15.19}{100} = 1,1685 \approx 1,17\).

b) Trong năm 2020, tổng khối lượng xuất khẩu gạo thơm và gạo nếp của Việt Nam là:

\(1,65 + 0,55 = 2,2\) (triệu tấn gạo)

Vậy trong năm 2020, Việt Nam xuất khẩu khối lượng gạo trắng nhiều hơn tổng khối lượng gạo thơm và gạo nếp là:

\(2,78 – 2,2 = 0,58\) (triệu tấn gạo)


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 trang 19 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 28 29 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 25 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com