Giải bài 33 34 35 36 37 38 trang 98 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương IX sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 33 34 35 36 37 38 trang 98 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IX

Sau đây là phần Giải bài 33 34 35 36 37 38 trang 98 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 9.33 trang 98 Toán 6 tập 2 KNTT

Nam muốn tìm kiếm thông tin để trả lời các câu hỏi dưới đây.

Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi:

a) Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất?

b) Có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay?

c) Trong tuần trước, tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất?

Bài giải:

Học sinh có thể thu thập thông tin nhiều cách khác nhau. Dưới đây là ví dụ:

a) Khảo sát qua mạng Internet.

b) Quan sát / Phỏng vấn trực tiếp các bạn trong lớp.

c) Sử dụng phiếu hỏi / Lập bảng thống kê từ tổ trưởng.


Giải bài 9.34 trang 98 Toán 6 tập 2 KNTT

Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Em hãy giúp Việt:

a) Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu;

b) Thu thập trong phạm vi lớp em và ghi lại kết quả dưới dạng bảng.

Từ kết quả thu được em có kết luận gì?

Bài giải:

a) Lập phiếu hỏi:

Bạn yêu thích đội bóng nào?

(Với mỗi dấu hỏi tích X vào 1 trong các lựa chọn)

b) Bảng thống kê số lượng học sinh yêu thích đội bóng của các bạn nam trong lớp.

Ví dụ ở một lớp 6 có 20 bạn nam.

Đội bóng Manchester United Manchester City Liverpool Đội bóng khác
Số học sinh 10 5 3 2

Từ kết quả bảng ta thấy: Số học sinh yêu thích đội Manchester United nhiều nhất là 10 chiếm một nửa số bạn nam trong lớp yêu thích.


Giải bài 9.35 trang 98 Toán 6 tập 2 KNTT

Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ có cùng kích thước. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi

a) Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu gì?

b) Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng thống kê sau:

Màu bóng Xanh Vàng Đỏ
Số lần ? ? ?

c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

d) Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu.

(1) xanh;      (2) vàng;      (3) đỏ.

Bài giải:

a) Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu: Xanh; Vàng; Đỏ.

b) Ví dụ khi thực hiện của một bạn nam lấy bóng từ túi, ta có được bảng thống kê dưới đây:

Màu bóng Xanh Vàng Đỏ
Số lần 7 9 4

c) Vẽ biểu đồ

d) Xác suất thực nghiệm:

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu xanh là: \(\dfrac{7}{20}\).

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu vàng là: \(\dfrac{9}{20}\).

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu đỏ là: \(\dfrac{4}{20} = \dfrac{1}{5}\).


Giải bài 9.36 trang 98 Toán 6 tập 2 KNTT

Bình khảo sát môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp, thu được kết quả như trong Bảng thống kê 9.11.

a) Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê này;

b) Môn thể thao nào được các bạn nam yêu thích nhất? Môn thể thao nào được các bạn nữ yêu thích nhất?

Nữ Nam
Bóng đá 3 6
Cầu lông 5 5
Bơi lội 7 2
Bóng rổ 1 3
Khác 0 2

Bảng 9.11

Bài giải:

a) Vẽ biểu đồ

b) Ở cột biểu đồ màu xanh dương thì cột bóng đá cao nhất nên môn thể thao được các bạn nam yêu thích nhất là: Bóng đá.

Ở cột biểu đồ màu xanh lá cây thì cột bơi lội cao nhất nên môn thể thao được các bạn nữ yêu thích nhất là: Bơi lội.


Giải bài 9.37 trang 98 Toán 6 tập 2 KNTT

Minh bỏ 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng có cùng kích thước vào một túi.

Mỗi lần Minh lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi đó có màu gì rồi lại bỏ viên bi đó vào túi. Minh đã thực hiện 100 lần và thấy có 58 lần lấy được bi đen.

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen.

Bài giải:

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen là: \(\dfrac{58}{100} = 58\%\).

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen là $58\%$.


Giải bài 9.38 trang 98 Toán 6 tập 2 KNTT

Trong hộp có 5 phần thưởng gồm 2 chiếc bút chì và 3 chiếc bút bi. Quỳnh chọn ngẫu nhiên hai phần thưởng trong hộp. Em hãy liệt kê các kết quả có thể.

Bài giải:

Các kết quả có thể là:

– Lần 1 được bút chì và lần 2 lấy được bút bi;

– Lần 1 được bút bi và lần 2 lấy được bút chì;

– Lần 1 được bút chì và lần 2 lấy được bút chì;

– Lần 1 được bút bi và lần 2 lấy được bút bi.


Bài trước:

👉 Giải Luyện tập chung trang 97 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 HĐTH&TN: Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 33 34 35 36 37 38 trang 98 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com