Giải Luyện tập chung trang 97 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 97 sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


LUYỆN TẬP CHUNG

Trò chơi xúc xắc

Chuẩn bị: Hai con xúc xắc xanh và đỏ.

Cách chơi: 

– Hai người chơi bốc thăm hoặc oẳn tù tì để chọn người chơi trước và mang tên E (Even number), người chơi sau mang tên O (Odd number).

– Hai người chơi lần lượt gieo đồng thời hai con xúc xắc. Ở mỗi lần gieo, nếu tích số chấm xuât hiện trên hai con xúc xắc là số lẻ thì O được 1 điểm, là số chẵn thì E được 1 điểm.

– Ai được 20 điểm trước là người thắng.


Câu hỏi 1 trang 97 Toán 6 tập 2 KNTT

Em đọc luật chơi trên và dự đoán xem trong hai người chơi, ai là người có khả năng thắng cuộc cao hơn.

Trả lời:

Dự đoán Even number (E) có khả năng thắng cuộc cao hơn.


Câu hỏi 2 trang 97 Toán 6 tập 2 KNTT

Chia lớp thành từng cặp hai người chơi. Mỗi cặp chơi một ván (tức là chơi đến lúc có người thắng) và ghi lại kết quả theo mẫu Bảng 9.9.

Trả lời:

Ví dụ 1 về một cặp đôi chơi một ván:

Lần tung Số chấm xuất hiện Số điểm
E O
1 2; 3 1 0
2 3; 5 0 1
3 6; 4 1 0
4 4; 1 1 0
5 2; 4 1 0
6 5; 1 0 1
7 3; 6 1 0
8 2; 1 1 0
9 4; 5 1 0
10 3; 2 1 0
11 4; 3 1 0
12 5; 3 0 1
13 4; 6 1 0
14 1; 3 0 1
15 2; 3 1 0
16 4; 6 1 0
17 3; 5 0 1
18 4; 4 1 0
19 3; 6 1 0
20 1; 4 1 0
21 6; 4 1 0
22 1; 3 0 1
23 4; 2 1 0
24 3; 6 1 0
25 5; 2 1 0
26 3; 1 0 1
27 5; 2 1 0
Kết quả:
E thắng

Hoặc:

Ví dụ 2 về một cặp đôi chơi một ván:

Lần tung Số chấm xuất hiện Số điểm
E O
1 1; 4 1 0
2 1; 5 1 1
3 2; 3 2 0
4 1; 6 3 0
5 3; 5 0 2
6 3; 4 4 0
7 3; 5 0 3
8 2; 6 5 0
9 3; 1 0 4
10 1; 6 6 0
11 2; 5 7 0
12 3; 4 8 0
13 3; 5 0 5
14 2; 5 9 0
15 2; 6 10 0
16 1; 5 0 6
17 3; 4 11 0
18 5; 6 12 0
19 1; 2 13 0
20 6; 5 14 0
21 1; 3 0 7
22 3; 5 0 8
23 4; 2 15 0
24 5; 6 16 0
25 1; 6 17 0
26 2; 3 18 0
27 5; 1 0 9
28 4; 6 19 0
29 6; 5 20 0
Tổng điểm 20 9

Kết quả: E thắng.


Câu hỏi 3 trang 97 Toán 6 tập 2 KNTT

Tổng hợp lại kết quả chơi của cả lớp theo mẫu Bảng 9.10.

Cặp chơi số E thắng O thắng
1 X
2 X

Bảng 9.10

Trả lời:

Tổng hợp lại kết quả chơi của cả lớp 46 học sinh thì có 23 cặp chơi ở Bảng 9.10A.

Cặp chơi số E thắng O thắng
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X

Hoặc:

Tổng hợp lại kết quả chơi của cả lớp 40 học sinh thì có 20 cặp chơi ở Bảng 9.10B.

Cặp chơi số E thắng O thắng
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X

Câu hỏi 4 trang 97 Toán 6 tập 2 KNTT

Từ dữ liệu Bảng 9.10, hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện E thắng, O thắng. Dựa vào kết quả tính được, khả năng E hay O thắng là cao hơn? Dự đoán ban đầu của em có chính xác không?

Trả lời:

Dựa vào Bảng 9.10A ở trên:

Xác suất thực nghiệm sự kiện E thắng là: \(\dfrac{16}{23}\).

Xác suất thực nghiệm sự kiện O thắng là: \(\dfrac{7}{23}\).

Vì \(\dfrac{16}{23} > \dfrac{7}{23}\) nên khả năng E thắng O.

Vậy dự đoán ban đầu là chính xác.

Hoặc:

Dựa vào Bảng 9.10B ở trên:

Xác suất thực nghiệm của sự kiện E thắng là: \(\dfrac{19}{20}\).

Xác suất thực nghiệm của sự kiện O thắng là: \(\dfrac{1}{20}\).

Vì \(\dfrac{19}{20} > \dfrac{1}{20}\) nên khả năng E thắng O.

Vậy dự đoán ban đầu là chính xác.

Giải thích hiểu rõ hơn vì sao khả năng E thắng cao hơn O:

Gọi dòng 1 là số chấm xuất hiện trên con xúc xắc màu xanh.

Cột 1 là số chấm xuất hiện trên con xúc xắc màu đỏ.

Các ô khác gồm 2 thông tin là: tích số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc và kết quả luật chơi trong đó (O) là O thắng; (E) là E thắng.

Số chấm 1 2 3 4 5 6
1 1(O) 2(E) 3(O) 4(E) 5(O) 6(E)
2 2(E) 4(E) 6(E) 8(E) 10(E) 12(E)
3 3(O) 6(E) 9(O) 12(E) 15(O) 18(E)
4 4(E) 8(E) 12(E) 16(E) 20(E) 24(E)
5 5(O) 10(E) 15(O) 20(E) 25(E) 30(E)
6 6(E) 12(E) 18(E) 24(E) 30(E) 36(E)

Bài trước:

👉 Giải bài 29 30 31 32 trang 96 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 33 34 35 36 37 38 trang 98 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Luyện tập chung trang 97 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com