Giải bài 9 10 11 12 13 14 15 trang 89 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân sgk Toán 6 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 9 10 11 12 13 14 15 trang 89 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. HÌNH CHỮ NHẬT

Hoạt động 1 trang 83 Toán 6 tập 1 KNTT

Em hãy tìm một số hình ảnh của hình chữ nhật trong thực tế.

Trả lời:

Một số hình ảnh của hình chữ nhật: cửa, ti vi, tủ lạnh, gạch ốp tường, mảnh vườn, hộp bánh, mặt bàn, cửa sổ, quyển sách, tấm lót chuột, cái cặp sách, màn hình máy tính, khung ảnh, …


Hoạt động 2 trang 83 Toán 6 tập 1 KNTT

Quan sát hình chữ nhật ở Hình 4.8a.

(1) Nêu tên đỉnh, cạnh, đường chéo, hai cạnh đối của hình chữ nhật ABCD (H.4.8b)

(2) Dùng thước đo góc để đo và so sánh các góc của hình chữ nhật ABCD.

(3) Dùng thước thẳng hoặc compa để so sánh hai cạnh đối, hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD.

Trả lời:

(1) Với hình chữ nhật ABCD trên Hình 4.8b, ta có:

– Các đỉnh: A, B, C, D

– Các cạnh: AB, BC, CD, DA

– Các đường chéo: AC, BD

– Hai cạnh đối: AB và CD; BC và AD

(2) Sau khi sử dụng thước đo góc ta nhận thấy các góc A, góc B, góc C, góc D đều bằng 90o, nghĩa là các góc của hình chữ nhật đều bằng nhau và bằng 90o.

(3) Sau khi sử dụng thước thẳng hoặc compa ta nhận thấy:

– AB = CD; BC = AD nghĩa là hai cạnh đối của hình chữ nhật bằng nhau.

– AC = BD, nghĩa là hai đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau.


Thực hành 1 trang 84 Toán 6 tập 1 KNTT

(1) Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh bằng 5 cm, một cạnh bằng 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

(2) Em hãy kiểm tra lại hình vừa vẽ xem các cạnh đối có bằng nhau không? Các góc có bằng nhau không?

Trả lời:

(1) Vẽ hình theo hướng dẫn

(2) Kiểm tra lại ta thấy:

– AB = CD; BC = AD nghĩa là hai cạnh đối của hình chữ nhật bằng nhau.

– Các góc A, góc B, góc C, góc D đều bằng 90o, nghĩa là các góc của hình chữ nhật đều bằng nhau và bằng 90o.


2. HÌNH THOI

Hoạt động 3 trang 84 Toán 6 tập 1 KNTT

(1) Trong các đồ vật có ở Hình 4.9, đồ vật nào có dạng hình thoi?

(2) Em hãy tìm thêm một số hình ảnh khác của hình thoi trong thực tế.

Trả lời:

(1) Đồ vật có dạng hình thoi là mặt chiếc nhẫn.

(2) Một số hình ảnh khác của hình thoi trong thực tế: cánh diều, câu đối trang trí, hoa văn chiếu trúc, hàng rào,…


Hoạt động 4 trang 85 Toán 6 tập 1 KNTT

Quan sát hình thoi ở Hình 4.10a.

(1) Dùng thước thẳng hoặc compa so sánh các cạnh của hình thoi (H.4.10b)

(2) Kiểm tra xem hai đường chéo của hình thoi có vuông góc với nhau không?

(3) Các cạnh đối của hình thoi có song song với nhau không?

(4) Các góc đối của hình thoi ABCD có bằng nhau không?

Trả lời:

(1) Sau khi dùng thước thẳng hoặc compa, ta nhận thấy: AB = BC = CD = AD, nghĩa là các cạnh của hình thoi bằng nhau.

(2) Sử dụng eke ta thấy AC vuông góc với BD, nghĩa là hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau.

(3) Khi đặt eke vuông góc với AB ta thấy eke cũng vuông góc với CD. Do đó AB và CD song song với nhau.

Khi đặt eke vuông góc với BC ta thấy eke cũng vuông góc với AD. Do đó BC và AD song song với nhau.

Nghĩa là các cạnh đối của hình thoi song song với nhau.

(4) Bằng cách gấp giấy, ta thấy các góc đối của hình thoi ABCD bằng nhau.


Câu hỏi trang 85 Toán 6 tập 1 KNTT

Quan sát hình vẽ bên:

Hãy tìm điểm E trên đoạn thẳng BC, điểm F trên đoạn thẳng AD để tứ giác ABEF là hình thoi.

Trả lời:

Vì E nằm trên đoạn thẳng BC, điểm F nằm trên đoạn thẳng AD. Để ABEF là hình thoi thì AB = BE = EF = AF.

Ta có thể sử dụng thước thẳng hoặc compa để xác định điểm E và F.

♦ Cách 1: Sử dụng thước thẳng

– Bước 1: Đo đoạn thẳng AB

– Bước 2: Đo từ B đến đúng khoảng cách bằng đoạn thẳng AB rồi kí hiệu điểm ta được điểm E trên BC. Đo từ A đến đúng khoảng cách bằng đoạn thẳng AB rồi kí hiệu điểm ta được điểm F trên AD.

♦ Cách 2: Sử dụng compa

– Bước 1: Đặt compa sao cho tâm compa trùng một trong hai đỉnh A hoặc B, đầu chì trùng với điểm còn lại và giữ nguyên compa

– Bước 2: Đặt tâm compa ở điểm B, quay đường tròn cắt BC tại E ta được điểm E. Đặt tâm compa ở điểm A, quay đường tròn cắt AD tại F ta được điểm F.

Từ đó nối các điểm lại với nhau ta được hình thoi ABEF như hình vẽ dưới.


Thực hành 2 trang 85 Toán 6 tập 1 KNTT

(1) Vẽ hình thoi ABCD có cạnh bằng 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 3cm

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Lấy điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với cạnh AB. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với cạnh BC.

Bước 4. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình thoi ABCD.

(2) Em hãy kiểm tra lại hình vừa vẽ xem các cạnh có bằng nhau không?

(3) Gấp, cắt hình thoi từ tờ giấy hình chữ nhật theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Gấp đôi tờ giấy, sau đó lại gấp đôi một lần nữa sao cho xuất hiện một góc vuông với cạnh là các nếp gấp.

Bước 2. Vẽ một đoạn thẳng nối hai điểm tùy ý trên hai cạnh của góc vuông.

Bước 3. Dùng kéo cắt theo đoạn thẳng vừa vẽ ròi mở ra, ta được một hình thoi.

Trả lời:

(1) Vẽ hình theo hướng dẫn.

(2) Sau khi vẽ xong hình, sử dụng thước thẳng ta nhận thấy: AB = BC = CD = AD = 3cm.

Nghĩa là các cạnh có bằng nhau.

(3) Gấp, cắt hình thoi theo hướng dẫn.


Vận dụng trang 86 Toán 6 tập 1 KNTT

Em hãy vẽ đường trang trí theo mẫu dưới đây rồi tô màu tùy ý

Trả lời:

Các bạn học sinh thoải mái ý tưởng để vẽ hình rồi tô màu tùy ý.

Dưới đây là một hình minh họa


3. HÌNH BÌNH HÀNH

Hoạt động 5 trang 86 Toán 6 tập 1 KNTT

(1) Hình bình hành có trong hình ảnh nào dưới đây (H.4.11)?

(2) Em hãy tìm thêm một số hình ảnh khác của hình bình hành trong thực tế.

Trả lời:

(1) Hình hình hành có ở hình 4.11c.

(2) Một số hình ảnh khác của hình bình hành trong thực tế: mái nhà, cầu thang, ô cửa sổ, …


Hoạt động 6 trang 87 Toán 6 tập 1 KNTT

Quan sát hình bình hành ở Hình 4.12a.

(1) Đo và so sánh độ dài các cạnh đối của hình bình hành ABCD (H.4.12b)

(2) Đo và so sánh OA với OC, OB với OD.

(3) Các cạnh đối của hình hình hành ABCD có song song với nhau không?

(4) Các góc đối của hình bình hành ABCD có bằng nhau không?

Trả lời:

(1) Sau khi sử dụng thước thẳng để đo đoạn thẳng, ta nhận thấy: AB = CD; BC = AD, nghĩa là các cạnh đối của hình bình hành bằng nhau.

(2) Sau khi sử dụng thước thẳng để đo đoạn thẳng, ta nhận thấy: OA = OC; OB = OD

(3) Khi đặt eke vuông góc với AB ta thấy eke cũng vuông góc với CD. Do đó AB và CD song song với nhau.

Khi đặt eke vuông góc với BC ta thấy eke cũng vuông góc với AD. Do đó BC và AD song song với nhau.

Nghĩa là các cạnh đối của hình bình hành song song với nhau.

(4) Bằng cách gấp giấy, ta thấy các góc đối của hình bình hành bằng nhau.


Thực hành 3 trang 87 Toán 6 tập 1 KNTT

Vẽ hình bình hành ABCD có AB = 5 cm; BC = 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC, đường thẳng qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD.

Trả lời:

Các bạn học sinh vẽ hình theo hướng dẫn trên.


4. HÌNH THANG CÂN

Hoạt động 7 trang 88 Toán 6 tập 1 KNTT

Mặt bàn ở hình bên là hình ảnh của một hình thang cân. Em hãy tìm thêm một số hình ảnh khác của hình thang cân trong thực tế.

Trả lời:

Một số hình ảnh khác của hình thang cân trong thực tế: cái thang, mặt túi xách, mặt cắt tòa tháp, túi đựng bỏng ngô, …


Hoạt động 8 trang 88 Toán 6 tập 1 KNTT

Quan sát hình thang cân ở Hình 4.13a.

(1) Gọi tên các đỉnh, đáy lớn, đáy nhỏ, đường chéo, cạnh bên của hình thang cân ABCD (H.4.13b).

(2) Sử dụng thước thẳng hoặc compa để so sánh hai cạnh bên, hai đường chéo của hình thang cân ABCD.

(3) Hai đáy của hình thang cân ABCD có song song với nhau không?

(4) Hai góc kề một đáy của hình thang cân ABCD có bằng nhau không?

Trả lời:

(1) Trong hình thang cân ABCD:

– Đỉnh: A, B, C, D.

– Đáy lớn: DC.

– Đáy nhỏ: AB.

– Đường chéo: AC, BD.

– Cạnh bên: AD, BC.

(2) Sau khi sử dụng thước thẳng hoặc compa để đo ta nhận thấy: AD = BC; AC = BD, nghĩa là hai cạnh bên hình thang cân bằng nhau, hai đường chéo hình thang cân bằng nhau.

(3) Khi đặt eke vuông góc với AB ta thấy eke cũng vuông góc với CD. Do đó AB và CD song song với nhau.

Nghĩa là hai đáy của hình bình hành song song với nhau.

(4) Bằng cách gấp giấy ta thấy hai góc kề một đáy của hình thang bằng nhau.


Luyện tập trang 88 Toán 6 tập 1 KNTT

Hình nào trong các hình đã cho là hình thang cân? Hãy cho biết tên hình thang cân đó

Trả lời:

Hình thang cân trong các hình là hình thang HKIJ vì có HJ = KI.


Thực hành 4 trang 89 Toán 6 tập 1 KNTT

Gấp, cắt hình thang cân từ tờ giấy hình chữ nhật.

Bước 1. Gấp đôi tờ giấy

Bước 2. Vẽ một đoạn thẳng nối hai điểm tùy ý trên hai cạnh đối diện (cạnh không chứa nếp gấp)

Bước 3. Cắt theo đường vừa vẽ.

Bước 4. Mở tờ giấy ra ta được một hình thang cân.

Trả lời:

Các bạn học sinh cắt, gấp như hình vẽ trên.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 9 10 11 12 13 14 15 trang 89 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 4.9 trang 89 Toán 6 tập 1 KNTT

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6 cm, một cạnh dài 4 cm.

Bài giải:

Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh bằng 6 cm, một cạnh bằng 4 cm theo hướng dẫn sau:

– Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

– Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 4 cm.

– Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 4 cm.

– Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.


Giải bài 4.10 trang 89 Toán 6 tập 1 KNTT

Vẽ hình thoi có cạnh 4 cm.

Bài giải:

Vẽ hình thoi ABCD có cạnh bằng 4 cm theo hướng dẫn sau:

– Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 4cm

– Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Lấy điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 4 cm.

– Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với cạnh AB. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với cạnh BC.

– Bước 4. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình thoi ABCD.


Giải bài 4.11 trang 89 Toán 6 tập 1 KNTT

Vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 6 cm, một cạnh bằng 3 cm.

Bài giải:

Vẽ hình bình hành ABCD có AB = 6 cm; BC = 3 cm theo hướng dẫn sau:

– Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

– Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

– Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC, đường thẳng qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD.


Giải bài 4.12 trang 89 Toán 6 tập 1 KNTT

Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều sau:

Bài giải:

– Các hình thang cân: ABCD, BCDE, CDEF, DEFA, EFAB, FABC

– Các hình chữ nhật: ABDE, BCEF, CDFA.


Giải bài 4.13 trang 89 Toán 6 tập 1 KNTT

Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm I. Sử dụng compa hoặc thước thẳng kiểm tra xem điểm I có là trung điểm của hai đường chéo AC và BD không?

Bài giải:

Sử dụng thước thẳng đo đoạn thẳng hoặc compa ta nhận thấy ID = IB; IC = IA

Do đó I là trung điểm của hai đường chéo AC và BD.


Giải bài 4.14 trang 89 Toán 6 tập 1 KNTT

Vẽ và cắt từ giấy một hình thoi tùy ý. Sau đó cắt hình thoi theo hai đường chéo của nó để được bốn mảnh. Ghép lại bốn mảnh đó để được một hình chữ nhật.

Bài giải:

– Cắt tờ giấy hình thoi thành 4 mảnh được minh họa:

– Sau đó ghép lại để được hình chữ nhật như sau:

Vẽ và cắt từ giấy một hình thoi tùy ý. Sau đó cắt hình thoi theo


Giải bài 4.15 trang 89 Toán 6 tập 1 KNTT

Bàn làm việc đa năng”. Hãy cắt 6 hình thang cân giống nhau rồi ghép thành hình mặt chiếc bàn làm việc như hình dưới đây.

Bài giải:

Các bạn học sinh tự cắt 6 hình thang giống hết nhau rồi ghép lại như hình vẽ:


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 81 82 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 16 17 18 19 20 21 22 trang 94 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 9 10 11 12 13 14 15 trang 89 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com