Giải Unit 10 – Preview trang 101 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 10. What’s the Weather Like? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 10 – Preview trang 101 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 10. What’s the Weather Like?

Preview trang 101 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 101 Tiếng Anh 6 CD

Listen. Number the weather condition in the order you hear.

(Nghe. Đánh số điều kiện thời tiết theo thứ tự bạn nghe được)

Trả lời:

1. It’s windy (Trời đang mưa)
2. It’s sunny (Trời đang nắng)
3. It’s stormy (Trời có gió)
4. It’s raining (Trời đang có bão)

Giải bài B trang 101 Tiếng Anh 6 CD

Listen and complete the chart. What’s the weather like?

(Nghe và hoàn thành bảng. Thời tiết như thế nào?)

Rainy Sunny Windy Stormy Hot Warm Cool Cold
Hà Nội
Cape town
Rio de Janeiro
Stockholm

Nội dung bài nghe:

Hi everyone thanks for coming online. Minh what are you doing what’s the weather like in Hanoi today

Hey while I’m sitting at home because it’s windy and rainy but I’ll go out when the rain stops. It’s nice and warm outside.

Are you at home to Nadine? What’s the weather like in Cape Town today

No I’m chatting on the phone. I’m not shopping in Cape Town. It’s hot and sunny it’s not windy

Hey what about you how’s the weather in Rio de Janeiro?

I’m stuck at home it’s kind of cool but it’s stormy. It’s very rainy I don’t think I can go out today

Steve what’s the weather like in Stockholm today. It’s sunny today I’m at home right now but I’m planning to meet my friends for lunch later.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Xin chào tất cả mọi người cảm ơn vì đã tham gia trực tuyến. Minh bạn đang làm gì vậy thời tiết ở Hà Nội hôm nay như thế nào?

Này trong khi tớ đang ngồi ở nhà vì trời có gió và mưa nhưng tớ sẽ ra ngoài khi mưa tạnh. Bên ngoài thật đẹp và ấm áp.

Bạn có ở nhà với Nadine không? Thời tiết ở Cape Town hôm nay như thế nào

Không, tớ đang nói chuyện điện thoại. Tớ không mua sắm ở Cape Town. Trời nắng nóng, không gió

Này, còn bạn thì sao, thời tiết ở Rio de Janeiro thế nào?

 Tớ bị mắc kẹt ở nhà, trời mát nhưng trời bão. Trời rất mưa, tớ không nghĩ mình có thể ra ngoài hôm nay

Steve, thời tiết ở Stockholm hôm nay như thế nào. Hôm nay trời nắng, tớ đang ở nhà ngay bây giờ nhưng tớ định gặp bạn bè để ăn trưa sau.

Trả lời:

Rainy Sunny Windy Stormy Hot Warm Cool Cold
Hà Nội
Cape town
Rio de Janeiro
Stockholm

Giải bài C trang 101 Tiếng Anh 6 CD

Talk with a partner. What’s the weather like today? What kind of weather do you like?

(Nói với bạn của mình. Thời tiết hôm nay như thế nào? Bạn thích kiểu thời tiết như thế nào?)

Trả lời:

– Today, the weather is sunny. I like the weather to be windy and warm.

(Ngày hôm nay, thời tiết thì nóng. Tớ thích thời tiết có gió và ấm)

– Today, the weather is so hot. I like the weather to be cold and windy.

(Ngày hôm nay thời tiết rất là nóng. Tớ thích thời tiết lạnh và có gió)


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – Extra Practice Worksheet trang 159 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 10 – Language Focus trang 102 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 10 – Preview trang 101 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com