Giải Unit 11 – Extra Practice Worksheet trang 161 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 11. I Went to Australia! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 11 – Extra Practice Worksheet trang 161 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 11. I Went to Australia!

Extra Practice Worksheet trang 161 Tiếng Anh 6 Explore English

11. AN AMAZING JOURNEY

Giải bài A trang 161 Tiếng Anh 6 CD

Match the words in the box to the meanings.

(Nối các từ trong bảng với nghĩa của chúng)

Trả lời:

1. trek 2. wildlife 3. anniversary 4. digital nomad

Hướng dẫn dịch:

1. Đi một khoảng cách xa, đặc biệt là qua các ngọn đồi, núi và rừng. trek.

2. Những loài động vật và thực vật sống ở trong tự nhiên nhưng không phải thú cưng hay là những cây trồng ở nhà. wildlife.

3. Ngày mà một sự kiện diễn ra. anniversary.

4. Một người đi làm từ nơi này đến nơi khác, anh ấy/ cô ấy sử dụng máy tính hoặc những thiết bị công nghệ để làm việc. digital nomad.


Giải bài B trang 161 Tiếng Anh 6 CD

Complete the sentences using the correct form of words in the parentheses.

(Hoàn thành các câu sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc)

Trả lời:

2. was 3. did 4. went 5. were 6. had

Hướng dẫn dịch:

Andrew Evan đã đến 10 nước khác nhau cho lể kỉ niệm 125 của National Geographic. Điểm dùng đầu tiên của anh là nước Anh. Anh ấy không ở lại đây lâu. Anh ấy đã đi đến các quốc gia ở Trung Đông, Châu Á, Châu Phi. Có có loài động vật rất tuyệt vời ở châu Phi. Anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.


Giải bài C trang 161 Tiếng Anh 6 CD

Pick any country. Imagine you went on a trip there. How was your trip? What did you do? Tell your partner.

(Chọn một quốc gia. Tưởng tượng bạn đã có một chuyển đi. Chuyến đi đó thế nào? Bạn đã làm gì?  Kể với bạn của mình về chuyển đi này?)

Trả lời:

Last year I went to China alone. I visited a tourist attraction called Fenghuang Ancient Town. This place was so beautiful with delicious food but it was spicy and salty because this place is mountainous area. I spent 3 days on discovering this city. The local people very friendly but they didn’t know English so it was hard for me to communicate. Finally, we used body language.

Hướng dẫn dịch:

Năm ngoái, tớ đã đi đến Trung Quốc một mình. Tớ đã đến một một địa điểm du lịch gọi là Phượng Hoàng cổ trấn. Nơi này thật sự rất đẹp với đồ ăn rất ngon nhưng có hơi cay và mặn. Tớ đã dành 3 ngày để khám phá thành phố này. Những người dân địa phương rất là thân thiện nhưng họ không biết tiếng Anh nên vì vậy tớ đã khá khó khăn trong việc giao tiếp. Cuối cùng tớ đã sử dụng ngôn ngữ cơ thể.


Bài trước:

👉 Giải Unit 11 – Worksheet trang 148 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – Preview trang 121 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 11 – Extra Practice Worksheet trang 161 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com