Giải Unit 11 – Worksheet trang 148 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 11. I Went to Australia! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 11 – Worksheet trang 148 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 11. I Went to Australia!

Worksheet trang 148 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài 1 trang 148 Tiếng Anh 6 CD

Write the Simple Past form of the verbs.

(Viết dạng quá khứ của các động từ sau)

Trả lời:

a. did b. went c. had d. ate e. saw f. stayed g. was / were

Giải bài 2 trang 148 Tiếng Anh 6 CD

Sort the words from Activity 1.

(Phân loại các từ ở bài 1)

Trả lời:

Regular verbs: stay.

(Động từ thường: stay)

Irregular verbs: do, go, have, eat, see, be.

(Động từ bất quy tắc: do, go, have, eat, see, be.)


Giải bài 3 trang 148 Tiếng Anh 6 CD

Read the conversation and circle the correct option.

(Đọc đoạn hội thoại và khoanh tròn đáp án đúng)

Trả lời:

1. was 2. was; had 3. did; do 4. went; was 5. Did; go 6. went

Hướng dẫn dịch:

Trang: Cuối tuần của câu thế nào vậy Mia?

Mia: Rất là tuyệt. Tớ đã rất vui.

Trang: Cậu đã làm gì vậy?

Mia: Tớ đã đến bảo tang. Nó rất là thú vị.

Trang: Cậu đi cùng với bạn mình à?

Mia: Không, tớ đi cùng với bạn cùng lớp của mình. Tớ nghĩ là tớ sẽ đi một lần nữa vào tuần sau.


Giải bài 4 trang 148 Tiếng Anh 6 CD

Fill in the blanks with should, shouldn’t, or might.

(Điền vào chỗ trống với should, shouldn’t hoặc might)

Trả lời:

a. should b. might c. shouldn’t d. shouldn’t e. might

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn nên đến Australia. Đây là một đất nước tuyệt đẹp.

b. Xem bộ phim khác đi. Bộ phim này có vè chán đấy.

c. Chúng ta không nên đi trượt ván vào hôm nay. Trời đang có bão đấy.

d. Chúng ta không nên đi mua sắm vào cuối tuần. Mọi thứ sẽ đắt hơn đấy.

e. Chúng ta có thể gặp chuột túi nếu chúng ta dậy sớm đấy.


Giải bài 5 trang 148 Tiếng Anh 6 CD

Write about a place you visited.

(Viết về một địa điểm mà bạn đã đến thăm)

Example: Last month, I went to Hoi An. I ate lots of food and went rock climbing.

(Ví dụ: Tháng trước, tớ đến thăm Hội An. Tớ ăn rất nhiều đồ ăn và đi leo núi.)

Trả lời:

Last week, I went to Ha Noi. I visited Hoan Kiem Lake and ate Trang Tien ice-cream.

(Tuần trước, tớ đến thăm hồ Hoàn Kiếm và ăn kem Tràng Tiền.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 11 – Video trang 119 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 11 – Extra Practice Worksheet trang 161 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 11 – Worksheet trang 148 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com