Giải Unit 12 – Language Focus trang 122 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 12 – Language Focus trang 122 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s?

Language Focus trang 122 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 122 Tiếng Anh 6 CD

Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue.

(Nghe và đọc. Sau đó, lặp lại đoạn hội thoại và thay thế các từ màu xanh)

Hướng dẫn dịch:

1. Maya: Xin chào Nadine, cuối tuần vừa rồi của cậu thế nào rồi?

Nadine: Cảm ơn cậu nha, cuối tuần của mình khá tuyệt.

2. Maya: Cậu đã làm gì vào thứ bảy đấy?

Nadine: Tớ đã đến thăm dì và chú.

3. Maya: Thật tuyệt đó. Vậy ngày hôm qua cậu làm gì?

Nadine: Ngày hôm qua á, tớ đã tham gia một lễ hội đêm

4. Maya: Thế cậu đang làm gì vậy?

Nadine: Tớ đang ngủ thì cậu đánh thức tớ dậy.


Giải bài B trang 122 Tiếng Anh 6 CD

Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation.

(Luyện tập với bạn cùng nhóm. Thay thế bất kì từ nào để tạo ra đoạn hội thoại của riêng bạn)

Trả lời:

A: How was your weekend?

B: It was great, thanks.

A: What did you do on Saturday?

B: Umm, I visited my grandparents.

A: That was great. What about Sunday?

B: Yesterday… I went to a party.

A: What are you doing?

B: Sleeping…. you woke me up.

Hướng dẫn dịch:

A: Cuối tuần của cậu thế nào?

B: Tuyệt vời.

A: Cậy làm gì vào thứ bảy vậy?

B: Tớ đến thăm ông bà.

A: Thật tuyệt với. Thế còn chủ nhật thì sao?

B: Chủ nhật tớ tham gia một bữa tiệc.

A: Thế cậu đang làm gì đấy?

B: Tớ đang ngủ. Cậu vừa đánh thức tớ dậy đấy.


Giải bài C trang 123 Tiếng Anh 6 CD

Complete the conversation. Use the words in the box. Listen and check.

(Hoàn thành đoạn hội thoại. Sử dụng các từ trong bảng. Nghe và kiểm tra lại)

in      on       during

David: When’s your birthday, Elisa?

Elisa: It was last month. It was (1) ____ July 10th.

David: Great! What did you do?

Elisa: Well, it was (2) ____ the summer holidays, so I went to Spain. When is your birthday, David?

David: Well, my birthday is (3) ____ winter. It’s (4) ____ the winter holidays!

Elisa: Oh, l remember! It’s (5) ____ December 23rd. I came to your birthday party last year!

Trả lời:

(1). on (2). during (3). in (4). during (5). on

David: When’s your birthday, Elisa?

Elisa: It was last month. It was on July 10th.

David: Great! What did you do?

Elisa: Well, it was during the summer holidays, so I went to Spain. When is your birthday, David?

David: Well, my birthday is in winter. It’s during the winter holidays!

Elisa: Oh, l remember! It’s on December 23rd. I came to your birthday party last year!

Hướng dẫn dịch:

David: Sinh nhật của cậu vào khi  nào vậy, Elisa?

Elisa: Nó vào tháng trước. Nó vào ngày 10 tháng tháng 7.

David: Tuyệt vơi! Cậu đã làm gì vậy?

Elisa: Ừ, nó vào kì nghỉ hè, vì vậy tớ đến Tây Ban Nha. Thế sinh nhật của cậu vào khi nào vậy, David?

David: Ồ sinh nhật tớ vào mùa đông. Nó và kì nghỉ đông.

Elisa: Ồ tớ nhớ rồi. Nó vào ngày 23 tháng 12. Tớ đến tiệc sinh nhật của cậu vào năm ngoái.


Giải bài D trang 123 Tiếng Anh 6 CD

Complete the conversation. Use the correct form of the words from the box.

(Hoàn thành đoạn hội thoại sau. Sử dụng dạng dạng đúng của từ trong bảng)

be    eat    open     do     visit    put     have     watch

For my birthday, I usually (1) ____ a party at home. l also (2) ____ special food. My aunt and uncle always (3) ____ my home. We all (4) ____ decorations. Last year, we had a barbecue party and fireworks. We all (5) ____ the fireworks and ate some good food. Then we (6) ____ the cards and the presents. It (7) ____ great. I hope we can (8) ____ the same thing this year.

Trả lời:

(1). have (2). eat (3). visit (4). put
(5). watched (6). opened (7). was (8). do

For my birthday, I usually have a party at home. l also eat special food. My aunt and uncle always visit my home. We all put decorations. Last year, we had a barbecue party and fireworks. We all watched the fireworks and ate some good food. Then we opened the cards and the presents. It was great. I hope we can do the same thing this year.

Hướng dẫn dịch:

Vào sinh nhật tớ, tớ thường có một bữa tiệc ở nhà. Tớ thường ăn những đồ ăn đặc biệt. Dì và cậu tớ luôn luôn đến nhà tớ. Chúng tớ cùng nhau trang trí. Năm ngoái, chúng tớ ăn thịt nướng và đốt pháo hoa. Chúng tớ đều ngắm pháo hoa và ăn những món ngon. Sau đó, chúng tớ sẽ mở thiệp và quà. Nó thực sự rất tuyệt. Tớ hi vọng trong năm nay tớ cũng có thể làm những điều tương tự như vậy.


Giải bài E trang 123 Tiếng Anh 6 CD

Play a game with a partner. Student A: Imagine you had a party.

(Chơi một trò chơi với một đối tác. Sinh viên A: Hãy tưởng tượng bạn có một bữa tiệc.)

Student B: Ask your partner questions and find out more information. Take turns.

(Học sinh B: Đặt câu hỏi cho đối tác của bạn và tìm hiểu thêm thông tin. Thay phiên nhau.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 12 – Preview trang 121 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – The Real World trang 124 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – Language Focus trang 122 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com