Giải Unit 12 – The Real World trang 124 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 12 – The Real World trang 124 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s?

The Real World trang 124 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 124 Tiếng Anh 6 CD

Listen. Number the costumes in the photos in the order you hear the descriptions.

(Nghe và đánh số các trang phục trong bức tranh với thứ tự mô tả bạn nghe được)

Nội dung bài nghe:

Every year in the village of Lazarim in Portugal people celebrate the Lazar ram carnival. They walk in the streets wearing masks carved out of wood. The scary masks are not painted they have sharp horns and a long sharp chicken. In Spain on the days of the summer festival people where really big masks the masks are made out of pieces of paper known as paper mache and are really colorful. Once every 5 years people in Austria dress up for a carnival wild men wear costumes made out of plants it makes them look like trees they also have long noses that look like beaks.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Hàng năm tại làng Lazarim ở Bồ Đào Nha, người dân tổ chức lễ hội hóa trang Lazarim. Họ đi trên đường phố với những chiếc mặt nạ được chạm khắc từ gỗ. Những chiếc mặt nạ đáng sợ không được sơn, chúng có sừng sắc nhọn và một con gà dài sắc nhọn. Ở Tây Ban Nha vào những ngày diễn ra lễ hội mùa hè, người ta thường đắp những chiếc mặt nạ thật lớn, những chiếc mặt nạ được làm từ những mảnh giấy được gọi là giấy bồi và thực sự nhiều màu sắc. Cứ 5 năm một lần, những người ở Áo mặc trang phục cho lễ hội hóa trang Những người đàn ông hoang dã mặc trang phục làm từ thực vật khiến họ trông giống như cây cối, họ cũng có mũi dài trông giống như mỏ.

Trả lời:

(1)→(2)→(3)→


Giải bài B trang 124 Tiếng Anh 6 CD

Listen. Circle T for True and F for False.

(Nghe, viết T với câu đúng và F với câu sai)

1. Festivals in Europe usually take place from the beginning of November. T F
2. In Portugal, people decorate trế during the Lazarim Carnival. T F
3. During the Lazarim Carnival, there are singing competitions. T F
4. In Spain, people have a festival to enjoy the last nights of summer. T F
5. People wear scary costumes during a carnival in Austria. T F

Nội dung bài nghe:

Festivals in Europe usually take place from the beginning of December until April people dress up as trees, bears, and even goats and walk the streets in Portugal. During the Lazarim carnival people wear new wooden masks. Every year, they play music, decorate cars and dance. There are also poetry competitions in Spain. People have a festival to enjoy the last nights of summer. People wear very big head masks in Austria. The streets change into a magical world. People wear scary costumes and walk the streets.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Các lễ hội ở châu Âu thường diễn ra từ đầu tháng 12 cho đến tháng 4, mọi người hóa trang thành cây, gấu, thậm chí là dê và đi dạo trên đường phố ở Bồ Đào Nha. Trong lễ hội Larom, mọi người đeo những chiếc mặt nạ mới bằng gỗ. Hàng năm, họ chơi nhạc, trang trí xe hơi và khiêu vũ. Ngoài ra còn có các cuộc thi thơ ở Tây Ban Nha. Mọi người có một lễ hội để tận hưởng những đêm cuối cùng của mùa hè. Mọi người đeo mặt nạ đầu rất to ở Áo. Các đường phố thay đổi thành một thế giới kỳ diệu. Mọi người mặc trang phục đáng sợ và đi bộ trên đường phố.

Trả lời:

1. Festivals in Europe usually take place from the beginning of November.

(Các lễ hội ở Châu Âu thường diễn ra vào đầu tháng 11.)

F
2. In Portugal, people decorate trế during the Lazarim Carnival.

(Ở Bồ Đầu Nha, mọi người trang trí câu trong suốt dịp lễ hội Lazarim.)

F
3. During the Lazarim Carnival, there are singing competitions.

(Trong suốt lễ hội Lazarim, sẽ có các cuộc thi hát.)

F
4. In Spain, people have a festival to enjoy the last nights of summer.

(Ở Tây Ban Nha, mọi người thường tổ chức các lễ hội để tận hưởng những đêm cuối mùa hè.)

T
5. People wear scary costumes during a carnival in Austria.

(Mọi người mặc những đồ đáng sợ trong suốt lễ hội ở Áo.)

T

Discussion

Which festival on this page is your favorite? Why?

(Lễ hội nào trên trang này là yêu thích của bạn? Tại sao?)


Bài trước:

👉 Giải Unit 12 – Language Focus trang 122 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – Pronunciation trang 125 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – The Real World trang 124 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com