Giải Unit 3 – Writing trang 36 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 3. Where’s the Shark? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 3 – Writing trang 36 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 3. Where’s the Shark?

Writing trang 36 Tiếng Anh 6 Explore English

Write a short paragraph. Find a photo of an animal. Then write 40-60 words about the animal.

(Viết một đoạn văn ngắn. Tìm một bức ảnh của một con vật. Sau đó viết 40 – 60 từ về động vật đó.)

Asian Arowana fish are also called dragonfish. They live in rivers in Southeast Asia. They eat other fish and insects. There are different colors of Arowana fish: green, gold, red, and blue.

(Cá chép rồng châu Á còn được gọi là cá chép. Chúng sống ở các con sông ở Đông Nam Á. Chúng ăn các loại cá và côn trùng khác. Cá chép có nhiều màu sắc khác nhau: xanh lá, vàng, đỏ, xanh dương.)

Trả lời:

Whales are the largest aquatic animals, and also the largest animal on earth. They eat plankton, fish, molluscs, and crabs… Among whales, killer whales are also known as the largest black dolphin. This is a carnivore whose main food is usually sea lions, sharks, seals and even other whales.

(Cá voi là loài thủy sinh lớn nhất và cũng là động vật lớn nhất trên Trái Đất. Chúng ăn sinh vật phù du, vây, động vật thân mềm, cua,… . Trong số các loài cá voi, cá voi sát thủ còn được mệnh danh là cá heo đen lớn nhất. Đây là loài động vật ăn thịt có thức ăn chính thường là sư tử biển, cá nhám, hải cẩu và thậm chí cả những loài cá voi khác.)

Hoặc:

Whales are the largest aquatic animals, also the largest animal on earth. Whales’ food is plankton, fish, crabs… Among whales, killer whales are also known as the most dangerous one. This is carnivore whose main food is usually sea lions, shark, seals and even other whales.

(Cá voi là loài động vật lớn nhất ở đại dương, cũng như là loài động vật lớn nhất thế giới. Thức ăn của cá voi gồm sinh vật phù du, cá, cua… Trong các loài cá voi, cá voi sát thủ được coi là loài nguy hiểm nhất. Đây là loài động vật ăn thịt, mà thức awnh chính của chúng  là sư tử biển, các mập, hải cẩu và thậm chí là những con cá voi khác.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 3 – Comprehension trang 36 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 3 – Video trang 37 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 3 – Writing trang 36 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com