Giải Unit 4 – Reading trang 45 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 4. This is My Family! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 4 – Reading trang 45 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 4. This is My Family!

Reading trang 45 Tiếng Anh 6 Explore English

Twins days festival

Every year, the small town of Twinsburg, Ohio, in the United States, has a special festival. It’s called the Twins Days Festival. The festival takes place in August. It’s three days long and is very popular.

Thousands of brothers and sisters visit this festival. Most of them are 5 twins. They go there to meet old friends and to make new ones.

Twins often look the same, with the same color hair and eyes, but sometimes there are quite a few differences. Identical twins, however, look exactly like each other. They also often have the same hobbies!

Hướng dẫn dịch:

Ngày hội cho các cặp sinh đôi

Mỗi năm, thị trấn nhỏ ở Twingburg, Ohio, nước Mỹ đều tổ chức một lễ hội đặc biệt. Lễ hội này được gọi là Ngày hội dành cho các cặp sinh đôi. Nó diễn ra vào tháng Tám. Nó kéo dài trong 3 ngày và hết sức phổ biến.

Hàng nghìn các cặp anh chị em tham gia lễ hội. Hầu hết là các cặp sinh đọi. Họ đến đó để gặp những người bạn cũ và làm quen bạn mới.

Những cặp sinh đôi thường giống nhau, từ màu tóc cho đến măt, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có một vài sự khác biệt. Tuy nhiên, những cặp sinh đôi cùng trứng thì nhìn giống hệt nhau. Họ thậm chí còn có sở thích giống nhau nữa.


Giải bài A trang 45 Tiếng Anh 6 CD

A. Look at the photo. What do you think the article is about? Check (✓) the correct answer.

(Nhìn vào bức ảnh. Em nghĩ bài viết nói về cái gì? Đánh dấu vào câu trả lời đúng.)

Ο big families (những đại gia đình)

Ο brothers and sisters (những người anh chị em)

Ο famous families (những gia đình nổi tiếng)

Trả lời:

(✓) brothers and sisters


Giải bài B trang 45 Tiếng Anh 6 CD

B. Read the article quickly. Underline the name of the town.

(Đọc nhanh bài viết. Gạch dưới tên của thị trấn.)

Trả lời:

Twinsburg


Giải bài C trang 45 Tiếng Anh 6 CD

C. Make a list. Write the names of interesting festivals you know.

(Lập danh sách. Viết tên những lễ hội thú vị mà em biết.)

Trả lời:

– Lunar New Year: Tết Nguyên Đán

– Hue festival: Lễ hội Huế

– Perfume Festival: Lễ hội chùa Hương

– Mid-Autumn Festival: Tết Trung thu

– Hung King Temple Festival: Lễ hội đền Hùng

– Lim Festival: Lễ hội chùa Lim

– Hoi An Lantern Festival: Lễ hội lồng đèn Hội An

– Phu Day Festival: Lễ hội Phủ Dầy.

– May Day: Ngày Quốc Tế Lao Động

– New Year’s Day: Ngày Đầu Năm Mới

– April Fools’ Day: Ngày Nói dối

– Easter: Lễ Phục Sinh


Bài trước:

👉 Giải Unit 4 – Communication trang 43 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 4 – Comprehension trang 46 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 4 – Reading trang 45 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com