Giải Unit 6 – Extra Practice Worksheet trang 156 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 6. What Time Do You Go to School? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 6 – Extra Practice Worksheet trang 156 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6. What Time Do You Go to School?

Extra Practice Worksheet trang 156 Tiếng Anh 6 Explore English

6. KAKENYA’S SCHOOL

Giải bài A trang 156 Tiếng Anh 6 CD

Complete the schedule using words and times from the box.

(Hoàn thành thời gian biểu sau sử dụng từ và thời gian ở trong bảng)

Trả lời:

1. Wake up 2. 6:30 a.m 3. 3:30 p.m 4. eat dinner 5. 9:00 p.m

Giải bài B trang 156 Tiếng Anh 6 CD

Circle the correct words. ( Khoanh tròn từ đúng)

Trả lời:

1. has 2. get 3. go 4. is 5. like

Hướng dẫn dịch:

1. Kakenya có một trường trường đặc biệt cho con gái.

2. Các nữ sinh thức dậy rất sớm.

3. Họ đến trường lúc 6.am.

4. Học sinh thường bận rộn.

5. Họ thích hát và nhảy.


Giải bài C trang 156 Tiếng Anh 6 CD

Match the words to the examples. (Nối các từ với với những ví dụ)

Trả lời:

1 – b 2 – a 3 – c 4 – d

Hướng dẫn dịch:

1.Các môn học khác: Toán, Khoa học, Địa lý, Lịch sử.

2. Việc nhà: cho động vật ăn, nấu ăn, rửa bát.

3. Địa điểm: làng, trường học, nhà.

4. Môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền.


Giải bài D trang 156 Tiếng Anh 6 CD

Discuss with a partner. How is a boarding school different from a day school? Which do you think is better? (Luyện tập với bạn của mình. Trường nội chú khác gì so với trường học hiện nay. Bạn thích trường nào hơn?)

Trả lời:

In my opinion, boarding school means you will live in school and you only go home on special days. A day school means you will go home whenever you finish learning subject at school in a day.

(Theo ý kiến của mình, trường nội chú nghĩa là bạn sống ở trường và chỉ về nhà vào những cái đặc biệt. Còn trường học đi về trong ngày nghĩa là bạn sẽ về nhà bất kì khi nào bạn hoàn thành các môn học ở trường trong ngày.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – Worksheet trang 143 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – Preview trang 70 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – Extra Practice Worksheet trang 156 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com