Giải Unit 6 – Worksheet trang 143 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 6. What Time Do You Go to School? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 6 – Worksheet trang 143 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6. What Time Do You Go to School?

Worksheet trang 143 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài 1 trang 143 Tiếng Anh 6 CD

Write the words in the correct columns to make phrases and routines.

(Viết các từ vào cột đúng để tạo thành các cụm từ và cac chu trình)

Trả lời:

Go (to) Get  Do

bed

school

home

up homework

Giải bài 2 trang 143 Tiếng Anh 6 CD

Unscramble the letters to make adverbs of frequency.

(Sắp xếp các chữ cái để tạo thành các trạng từ chỉ tần xuất)

Trả lời:

a. usually b. sometimes c. never d. slways e. often

Giải bài 3 trang 143 Tiếng Anh 6 CD

Correct one mistake on each line.

(Sửa lỗi sai ở mỗi câu)

Trả lời:

a. gets → get b. goes to home → goes home c. usual → usually
d. goes → go e. do → does f. goes → go

Hướng dẫn dịch:

a. Tớ luôn luôn thứ dậy lúc 8 giờ.

b. Scott thỉnh thoảng đi học muộn.

c. Pan thường làm bàu tập trước bữa tối.

e. Anh trai tớ không bao giờ làm bài tập về nhà vào cuối tuần.

f. Tớ thường đi ngủ sau 9 giờ.


Giải bài 4 trang 143 Tiếng Anh 6 CD

Ask a friend about his/her daily routine. Write about your findings.

Example: Trang always gets up at 8 a.m. She usually has breakfast with her parents.

(Ví dụ: Trang luôn luôn thức dậy lúc 8 giờ. Cô ấy thường ăn sáng với bố mẹ của mình.)

Trả lời:

Thien always goes home at 5 p.m. He often plays soccer before going home.

(Thiên luôn luôn về nhà lúc 5 giờ. Anh ấy thường chơi bóng đá trước khi về nhà.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – Video trang 67 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 6 – Extra Practice Worksheet trang 156 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – Worksheet trang 143 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com