Giải Unit 7 – Writing trang 78 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 7. Can You Do This? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 7 – Writing trang 78 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Can You Do This?

Writing trang 78 Tiếng Anh 6 Explore English

Write a short report about someone you know. Describe what they can and can’t do in 40-60 words.

(Viết một đoạn văn ngắn khoảng 40-60 từ về một người mà bạn biết. Mô tả những thứ họ có thể làm và không thể làm)

Example:

My friend Lucy is friendly and very smart. She can’t sing, but she can play the piano. She can surf, but she can’t do a handstand. She can paint, and she can also draw well. Sometimes, she draws pictures of me.

(Ví dụ: Bạn của tớ, Lucy rất là thân thiện và rất thông minh. Cô ấy không thể hát nhưng cô ây có thể chơi piano. Cô ấy có thể lướt ván, nhưng cô ấy không thể trồng cây chuối. Cô ấy có thể vẽ và vẽ rất đẹp. Cô ấy thỉnh thoảng vẽ tớ.)

Trả lời:

My friend Tuyen is very kind and humorous. She can cook well, but she can’t skateboard. She can’t play basketball, but she can play badminton and volleyball. She and I usually play badminton after school.

(Bạn tớ là Tuyến rất thân thiện à hài hước. Cô ấy có thể nấu ăn rất giỏi nhưng cô ấy không thể trượt ván. Cô ấy không thể chới bóng rổ, nhưng cô ấy có thể chơi cầu lông và bóng chuyền. Cô ấy và tớ thường chơi cầu lông sau giờ học.)

Hoặc:

My friend Ichi is funny and intelligent. He can’t sing but he can dance whenever I turn the music on. He can carry things when i tell him to do. He likes going around with my bike. He loves playing hide and seek and he can play this game very well!.

(Bạn tôi Ichi vui tính và thông minh. Anh ấy không thể hát nhưng anh ấy có thể nhảy bất cứ khi nào tôi bật nhạc lên. Anh ấy có thể mang đồ khi tôi bảo anh ấy làm. Anh ấy thích đi vòng quanh với chiếc xe đạp của tôi. Anh ấy thích chơi trò trốn tìm và anh ấy có thể chơi trò chơi này rất giỏi!.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – Comprehension trang 78 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – Video trang 79 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – Writing trang 78 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com