Giải Unit 8 – Extra Practice Worksheet trang 158 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 8. How Much is This T-shirt? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 8 – Extra Practice Worksheet trang 158 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. How Much is This T-shirt?

Extra Practice Worksheet trang 158 Tiếng Anh 6 Explore English

8. A MOROCCAN MARKET

Giải bài A trang 158 Tiếng Anh 6 CD

Label the photo using the words from the box.

(Viết dưới các bức tranh sử dụng các từ trong bảng)

Trả lời:

1. seller 2. price 3. money 4. buyer 5. stall

Giải bài B trang 158 Tiếng Anh 6 CD

Circle the correct words.

(Khoanh tròn đáp án đúng)

Trả lời:

1. is 2. are 3. This 4. Those 5. like 6. like

Hướng dẫn dịch:

1. Cái vòng cổ có giá bao nhiêu vậy?

2. Đôi giày này có giá bao nhiêu vậy?

3. Cái vòng cổ này có giá 100 dirhams.

4. Những cái khuyên tai có giá 150 dirhams.

5. Tớ muốn mua những cái khuyên tai.

6. Cô ấy muốn mua cái áo phông này.


Giải bài C trang 158 Tiếng Anh 6 CD

Complete the sentences using the words from the box.

(Hoàn thành các câu sử dụng các các từ trong bảng)

Trả lời:

1. 225 2. goldfish 3. bird 4. Moroccan 5. interesting

Hướng dẫn dịch:

1. Cái vòng cổ này có giá là 225 dirhams.

2. Bạn có thể mua bể cá ở của hàng cho thú cưng.

3. Cửa hàng có rất nhiều lồng chim để chọn.

4. Bạn có thể học được rất nhiều về văn hóa của Ma-rốc ở các chợ.

5. Mua sắm ở các quốc gia khác có thể là một hoạt đọng thú vị.


Giải bài D trang 158 Tiếng Anh 6 CD

Write a conversation between the buyer and seller in Activity A.

(Viết một đoạn hội thoại giữa người bán và người mua ở bài tập A)

Trả lời:

Buyer: How much is the rice for 1 kg?

Seller: It’s 30.000 dong

Buyer: I will take 2 kg of rice

Seller: Ok, it costs 60.000 dong

Buyer: Here you are

Seller: Thank you

Hướng dẫn dịch:

Người bán: Bao nhiêu tiền  một cân gạo vậy?

Người mua: Nó có giá 30.000 đồng.

Người bán:  Tớ mua 2 kg gạo.

Người mua: Ok, nó có giá 60.000 đồng.

Người bán: Của cậu đây.

Người mua: Cảm ơn cậu.


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – Worksheet trang 145 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – Preview trang 91 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – Extra Practice Worksheet trang 158 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com